Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Sjukvården

Vi har världens bästa läkare, sjuksköterskor
och undersköterskor i Sverige.

Men något fungerar inte som det ska fungera.
Det kan ta lång tid att få kontakt med sjukvården.
Många människor väntar därför länge
innan de kontaktar sjukvården.
Många är oroliga över hur länge de måste vänta
på en operation
eller om sjukhuset i staden har plats för dem
när det är tid för deras barn att födas.

Vi måste göra det lättare att få kontakt med sjukvården
och vi måste minska alla köer i vården.
Sjukvården i Sverige ska vara lika bra för alla.
De som är rika ska inte få vård före andra.

Det här vill Socialdemokraterna:

 • Minska köerna i sjukvården.

 • Vi ska ha fler och bättre vårdcentraler
  som kan ge vård och stöd nära där människor bor.

 • Mer personal i vården
  och bättre villkor för att arbeta i vården.

 • Snabbare besked om tid för operation.

 • Fler ambulanser i Sverige.

 • Staten ska kontrollera vården bättre
  så att vården är lika bra för alla i hela Sverige.


Uppdaterades senast: