Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Skolan

Samhället har sedan 1990-talet förlorat kontrollen
över utvecklingen av skolan.
Vi har inte längre världens mest jämlika skola.
Vi har många friskolor som företag äger.
Företagen tjänar pengar på skolorna
och pengarna gör inte skolan bättre för eleverna.
Det tycker vi är fel.
Inga företag ska tjäna pengar på skolan.

Kontrollen av friskolorna är dålig.
Många skolor har gått i konkurs.
Elever har plötsligt inte haft en skola att gå till.

Vi vill att förskolan och skolan ska vara
en jämlik, trygg och bra skola för alla barn.

Samhället måste ta kontroll igen över skolan.
Det är viktigt för vår demokrati.

Det här vill Socialdemokraterna:

 • Alla förskolor och skolor ska ha lärare
  och annan personal med bra utbildning.

 • Vi ska utbilda och anställa fler lärare, förskollärare
  och barnskötare.

 • Vi ska ha allmän förskola från 2 års ålder
  och det ska vara färre barn i varje grupp.

 • Det ska vara ordning och lugn i skolan.
  Elever som behöver hjälp ska få hjälp
  med till exempel läxor och skola på lov.

 • Valet till skolan ska vara rättvist
  och öka jämlikheten.

 • Det ska inte finnas några religiösa friskolor.


Uppdaterades senast: