Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kongresshandlingar

Arbetsordning, dagordning och diskussionsordning

Kongresshandlingar

Riktlinjer

Protokoll

A Vi bygger landet starkt och hållbart

B Vi bygger ett land som håller ihop

C Vi bygger landet med kunskap

D Vi bygger landet tryggt

E Vi bygger en gemensam säkerhet tillsammans

F Vi bygger en stark organisation tillsammans

Stadgar

Obehandlade handlingar

Föredragandelista

Vi bygger landet

Huvudföredragande: Stefan Löfven

A) Vi bygger landet starkt och hållbart

Huvudföredragande: Magdalena Andersson

Ekonomisk politik: Magdalena Andersson och Johan Persson
Jobbskapande och innovationer: Ibrahim Baylan och Marie Nilsson
Arbetsmarknad: Anna Johansson och Eva Nordmark
Klimat- och Miljöpolitik: Anders Ygeman, Tomas Eneroth och Hanna Westerén
Regionalpolitik: Bodil Hansson, Anna-Caren Sätherberg och Ibrahim Baylan
Infrastruktur: Tomas Eneroth och Anders Ygeman

B) Vi bygger ett land som håller ihop

Huvudföredragande: Morgan Johansson

Integration och segregation: Morgan Johansson och Carina Ohlsson
Migrationspolitik: Morgan Johansson och Carina Ohlsson
Bostadspolitik: Johan Löfstrand, Mikael Damberg och Karin Wanngård
Barnpolitik och familjerätt: Fredrik Lundh Sammeli och Anna-Lena Sörenson
Jämställdhetsfrågor: Carina Ohlsson och Mikael Damberg
Trygghet från brott: Mikael Damberg, Morgan Johansson och Andreas Schönström
Social utsatthet: Fredrik Lundh Sammeli och Anna-Lena Sörenson
Konstitutionella frågor: Morgan Johansson och Anna-Lena Sörensen

C) Vi bygger landet med kunskap

Huvudföredragande: Lena Micko

Vi bygger en skola för alla: Lena Micko, Anna Ekström och Katrin Stjernfeldt Jammeh
Vi bygger en trygg förskola, fritidshem och barnomsorg: Katrin Stjernfeldt Jammeh och Lena Micko
Vi behöver en gymnasieskola som leder till arbete och vidare studier: Anna Ekström och Katrin Stjernfeldt Jammeh
Vi bygger utbildningsmöjligheter under hela livet i hela landet: Anna Ekström och Matilda Ernkrans
Högre utbildning och forskning i hela landet: Matilda Ernkrans och Ulf Ohlsson
Kulturpolitik: Ulf Ohlsson och Lawen Redar

D) Vi bygger landet tryggt

Huvudföredragande: Ardalan Shekarabi

Ordning och reda i välfärden: Lena Hallengren och Åsa Westlund
Socialförsäkringar: Ardalan Shekarabi och Anders Henriksson
Pensioner: Ardalan Shekarabi och Åsa Westlund
Äldreomsorg och LSS: Lena Hallengren och Ilan De Basso
Sjukvård: Anders Henriksson och Lena Hallengren

E) Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans

Huvudföredragande: Peter Hultqvist

Utrikes- och säkerhetspolitik: Ann Linde och Margot Wallström
Övergripande EU-frågor: Helene Fritzon och Ann Linde
Biståndspolitik: Margot Wallström och Helene Fritzon
Försvarspolitik: Peter Hultqvist och Niklas Karlsson

F) Vi bygger en stark organisation tillsammans

Huvudföredragande: Lena Rådström Baastad

Lena Rådström Baastad, Joakim Jonsson, Annelie Karlsson, Therese Gouvelin och Tomas Eneroth
En stark organisation
Facklig-politiskt
Stadgar

Årsredovisning

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017-2021.

Uppdaterades senast: