Gå till innehåll

Kongresshandlingar

Arbetsordning, dagordning och diskussionsordning

Kongresshandlingar

Riktlinjer

Protokoll

A Vi bygger landet starkt och hållbart

B Vi bygger ett land som håller ihop

C Vi bygger landet med kunskap

D Vi bygger landet tryggt

E Vi bygger en gemensam säkerhet tillsammans

F Vi bygger en stark organisation tillsammans

Stadgar

Obehandlade handlingar

Föredragandelista

Vi bygger landet

Huvudföredragande: Stefan Löfven

A) Vi bygger landet starkt och hållbart

Huvudföredragande: Magdalena Andersson

Ekonomisk politik: Magdalena Andersson och Johan Persson
Jobbskapande och innovationer: Ibrahim Baylan och Marie Nilsson
Arbetsmarknad: Anna Johansson och Eva Nordmark
Klimat- och Miljöpolitik: Anders Ygeman, Tomas Eneroth och Hanna Westerén
Regionalpolitik: Bodil Hansson, Anna-Caren Sätherberg och Ibrahim Baylan
Infrastruktur: Tomas Eneroth och Anders Ygeman

B) Vi bygger ett land som håller ihop

Huvudföredragande: Morgan Johansson

Integration och segregation: Morgan Johansson och Carina Ohlsson
Migrationspolitik: Morgan Johansson och Carina Ohlsson
Bostadspolitik: Johan Löfstrand, Mikael Damberg och Karin Wanngård
Barnpolitik och familjerätt: Fredrik Lundh Sammeli och Anna-Lena Sörenson
Jämställdhetsfrågor: Carina Ohlsson och Mikael Damberg
Trygghet från brott: Mikael Damberg, Morgan Johansson och Andreas Schönström
Social utsatthet: Fredrik Lundh Sammeli och Anna-Lena Sörenson
Konstitutionella frågor: Morgan Johansson och Anna-Lena Sörensen

C) Vi bygger landet med kunskap

Huvudföredragande: Lena Micko

Vi bygger en skola för alla: Lena Micko, Anna Ekström och Katrin Stjernfeldt Jammeh
Vi bygger en trygg förskola, fritidshem och barnomsorg: Katrin Stjernfeldt Jammeh och Lena Micko
Vi behöver en gymnasieskola som leder till arbete och vidare studier: Anna Ekström och Katrin Stjernfeldt Jammeh
Vi bygger utbildningsmöjligheter under hela livet i hela landet: Anna Ekström och Matilda Ernkrans
Högre utbildning och forskning i hela landet: Matilda Ernkrans och Ulf Ohlsson
Kulturpolitik: Ulf Ohlsson och Lawen Redar

D) Vi bygger landet tryggt

Huvudföredragande: Ardalan Shekarabi

Ordning och reda i välfärden: Lena Hallengren och Åsa Westlund
Socialförsäkringar: Ardalan Shekarabi och Anders Henriksson
Pensioner: Ardalan Shekarabi och Åsa Westlund
Äldreomsorg och LSS: Lena Hallengren och Ilan De Basso
Sjukvård: Anders Henriksson och Lena Hallengren

E) Vi bygger gemensam säkerhet tillsammans

Huvudföredragande: Peter Hultqvist

Utrikes- och säkerhetspolitik: Ann Linde och Margot Wallström
Övergripande EU-frågor: Helene Fritzon och Ann Linde
Biståndspolitik: Margot Wallström och Helene Fritzon
Försvarspolitik: Peter Hultqvist och Niklas Karlsson

F) Vi bygger en stark organisation tillsammans

Huvudföredragande: Lena Rådström Baastad

Lena Rådström Baastad, Joakim Jonsson, Annelie Karlsson, Therese Gouvelin och Tomas Eneroth
En stark organisation
Facklig-politiskt
Stadgar

Årsredovisning

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017-2021.

Uppdaterades senast:

Kontakta oss
Socialdemokraterna
Partistyrelsens kansli
105 60 Stockholm

Växel: 08-700 26 00

Till toppen