Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Socialdemokraternas Partikongress 2021

Partikongressen ägde rum 3-7 november i Göteborg

Vi ska bygga landet starkt och hållbart. Vi ska bygga landet med kunskap. Vi ska bygga landet tryggt och sammanhållet. Vi ska samarbeta för en säker och demokratisk värld. Arbetarrörelsen tvekar aldrig inför stora samhällsutmaningar. Vi bygger landet.

Kongresshandlingar

Alla beslutade dokument, protokoll och motioner från Kongressen.

Höjdpunkter från Kongressen

Se debatterna, voteringarna och studion i efterhand! Alla höjdpunkter finns fortfarande för att se här.

Press om kongressen

Sidan för press som bevakar kongressen. Pressmeddelanden, kontaktuppgifter, pressbilder och information.

Partikongressen - så fungerar det demokratiska systemet

Partikongressen är det högsta beslutande organet inom Socialdemokraterna. Företrädare för partiet runt om i landet deltar på partikongressen och beslutar där om partiets linje i olika frågor.

Det är genom kongressen som medlemmar har som mest möjlighet att påverka och bidra med vilken politik som partiet ska föra. Det gör man genom att man inom sin S-förening och sin arbetarkommun först kommer överens med vilka frågor man gemensamt tycker man ska driva. Alla medlemmar har möjlighet att lägga förslag, så kallade motioner.

Från varje distrikt väljer medlemmarna ombud. Ombuden har som uppdrag att föra medlemmarnas talan på kongressen.

Man håller kongress varannat år.

Läs här om beslut från tidigare års kongresser.