Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En halv miljard för fler jobb och bättre välfärd

Sverige står inför två stora utmaningar: det behövs fler som jobbar i välfärden samtidigt som alltför många står långt från arbetsmarknaden. Därför satsar regeringen nu en halv miljard på extratjänster - ett tillskott till kommunerna för att anställa fler inom skolan, vården och omsorgen.

Extratjänsterna är till för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det kan handla om både långtidsarbetslösa och nyanlända.

Syftet med regeringens satsning är att med en lösning mota två problem: att få in de här människorna på arbetsmarknaden och samtidigt avlasta den många gånger hårt ansträngda personalen inom skolan, vården och omsorgen.

Konkret kan det handla om att ge fler äldre möjligheten att få gå en promenad i solen eller att hjälpa lärarna med administration och att skapa lugn och ro i våra skolor.

- Under högerregeringens åtta år med ofinansierade skattesänkningar fick välfärden stå tillbaka. För att kunna anställa fler i skolan, vården och omsorgen kommer regeringen nästa år att satsa ytterligare 5 miljarder på välfärden. Totalt innebär det att vi har satsat över 30 miljarder i skolan, vården och omsorgen nästa år, säger finansminister Magdalena Andersson.

Läs mer om satsningen på regeringen.se

Uppdaterades senast: