• Hem
  • / Nyheter
  • / [2017-08-16] Regeringen, M och C återigen överens om försvarspolitiken

16 augusti 2017

Regeringen, M och C återigen överens om försvarspolitiken

Vi lever i en orolig tid. Inte minst till följd av de senaste årens försämrade säkerhetsläge runt Östersjön. Bred enighet kring Sveriges försvarspolitik är en viktig förutsättning för vårt lands säkerhet. Det är därför mycket glädjande att försvarsgruppen bestående av regeringen, moderaterna och centerpartiet i dag kunde presentera att de har kommit överens om att förstärka Försvarmakten med 2,7 miljarder per år mellan 2018-2020.

– Det är en bra signal om politisk stabilitet och insikt. Det är en viktig signal till omvärlden och det är bra för Sverige, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Om överenskommelsen

Detta är tredje gången under mandatperioden som regeringen och delar av oppositionen kommer överens om försvarspolitiken.

Vad är syftet med satsningen?

  • Att bland annat att öka krigsdugligheten hos samtliga krigsförband, samt att förstärka mobiliseringsförmågan.
  • Att intensifiera arbetet för att säkerställa den samlade förmågan inom totalförsvaret. Det omfattar bland annat planering för civilt försvar, ökad samverkan mellan aktörer inom totalförsvaret, samt förstärkningar av informationssäkerheten och det psykologiska försvaret.
  • Enligt överenskommelsen satsas 200 miljoner per år på en utökning av antalet soldater som grundutbildas med värnplikt samtidigt som antalet anställda soldater ökar.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senaste: 31 juli 2019