Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen omlokaliserar myndigheter

I dag presenterade regeringen att sju myndigheters verksamhet flyttas från Stockholms län till andra orter ute i landet. Att få till en bättre spridning på de statliga myndigheterna är en viktig del av regeringens arbete med att öka den statliga närvaron i hela landet.

- Ingen ska tvivla på att regeringen menar allvar med att Sverige ska hålla ihop. Vi är inte heller färdiga. Vi kommer framöver att fatta fler beslut om omlokaliseringar av statliga myndigheter och fortsätta leverera på det löfte vi gett: människor och landsändar ska inte känna sig övergivna av staten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Att stärka den statliga närvaron och spridningen av statliga myndigheter är en prioritering för regeringen under hela mandatperioden. Det är också ett sätt för regeringen att bidra till att det finns statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna.

- Det vi presenterar i dag är det mest omfattande beslut om omlokalisering av statliga myndigheter som fattats på över ett decennium. Vi måste se till att ta vara på kompetensen i hela vårt land, inte bara i våra storstäder, säger statsminister Stefan Löfven.

Fakta om beslutet

Besluten som fattas den 31 augusti omfattar både hela och delar av myndigheters verksamhet. De myndigheter som berörs är:

  • Strålsäkerhetsmyndigheten, delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till Katrineholm.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, myndigheten omlokaliseras till Växjö.
  • Polarforskningssekretariatet, myndigheten omlokaliseras till Luleå.
    Myndigheten för kulturanalys, myndigheten omlokaliseras till Göteborg.
  • Svenska ESF-rådet, delar av verksamheten inklusive myndighetens säte omlokaliseras till Gävle.
  • Universitets- och högskolerådet, delar av verksamheten omlokaliseras till Visby.
  • Tillväxtverket, delar av verksamheten omlokaliseras till Östersund.

Vilka myndigheter har flyttats tidigare?

Sedan tidigare har regeringen fattat beslut om att omlokalisera fyra myndigheter från Stockholms län till annan ort.

Det gäller E-hälsomyndigheten säte och delar av verksamheten till Kalmar, Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad, Statistiska centralbyråns säte och ytterligare delar av verksamheten till Örebro och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd till Skellefteå.

Uppdaterades senast: