Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Historiskt stora satsningar på sjukvården

Idag presenteras flera stora satsningar på hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att förbättra barns och vuxnas hälsa och förlossningsvården som utökas med en miljard kronor per år i en femårig satsning, 2018–2022.

Tillskottet till förlossningsvården ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården, för att på så sätt ge en tryggare vård för blivande föräldrar.

- Det går bra för Sverige – och då kan vi välja om vill vi fortsätta att investera i välfärden och det gemensamma samhällsbygget, eller satsa resurserna på stora skattesänkningar. För regeringen är valet enkelt. Vi väljer att satsa på sjukvården och på socialtjänsten, säger socialminister Annika Strandhäll

I budgetpropositionen ingår även satsningar på avgiftsfri screening för livmoderhalscancer för rekommenderade åldersgrupper och en satsning på barnhälsovården, den sociala barn- och ungdomsvården och om satsningar på psykiatrin för både barn och vuxna.

- Den sociala barn- och ungdomsvården är det yttersta skyddsnätet för barn och unga som lever i mycket utsatta situationer. Det här är en verksamhet som måste fungera väl och ha goda förutsättningar för sitt uppdrag. Inga barn och unga ska behöva fara illa och då måste samhället också kunna stå starkt och redo att rycka in när det behövs, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för socialtjänsten.

Uppdaterades senast: