Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skärpta straff för vapen och handgranater

Gängvåldet i Sverige är en farsot som får oss alla att känna otrygghet och osäkerhet. Här måste samhället svara med att sätta hårt mot hårt. Därför går regeringen från ord till handling och skärper straffen för illegala vapen och handgranater.

De senaste åren har antalet fall av dödligt våld där skjutvapen har använts ökat, särskilt i samband med konflikter i kriminella kretsar.

För att motverka den här utvecklingen föreslår regeringen att minimistraffen höjs för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Trygghet är en fundamental del av den svenska modellen.

Det går att knäcka gängen och bryta nyrekryteringen till den organiserade brottsligheten. Då behövs högre straffsatser, fler poliser, mer kameraövervakning, bättre sociala insatser, minskade klyftor och satsningar på jobb och utbildning. Allt detta går vi nu fram med. – Morgan Johansson

Fakta om förslaget

  • Straffskärpningarna innebär konkret att personer som grips med skarpladdade vapen i princip alltid kommer att häktas direkt i avvaktan på rättegång.
  • Minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor fördubblas från fängelse i ett år till fängelse i två år.
  • Minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år.
  • Ger polisen tillgång till nya viktiga verktyg som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.
  • Straffskärpningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Uppdaterades senast: