Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Vi satsar på kortare väntetider i cancervården

Vi vill satsa 500 miljoner kronor per år på cancervården under nästa mandatperiod för att bland annat korta väntetiderna. För oss går investeringar i välfärden och tryggare cancervård före stora skattesänkningar.

Socialdemokraterna vill avsätta 500 miljoner kronor per år 2019–2022 på en ny och utvecklad cancersatsning. Den ska bland annat fokusera på att fortsätta att korta väntetiderna och fortsätta den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentrum. Vi bygger vidare på de satsningar som gjorts under mandatperioden och fortsätter höja ambitionsnivån.

Tidigare upptäckt av hudcancer

Vi behöver upptäcka hudcancer tidigare. Tidig upptäckt är avgörande för effektiv behandling, och det finns metoder som kan spridas. Vi vill göra det lättare för den som är orolig och ser förändringar i sina hud­fläckar att kolla upp om de är farliga eller inte. Det kan exempelvis handla om mobil tele­dermatoskopi som kan innebära att distriktsläkaren på vårdcentralen tar bilder på patientens hudförändring med hjälp av en smartphone.

Fler specialistsjuksköterskor inom barncancer­vården

Vi vill satsa på barncancervården där vi ser att det behövs mer personal med rätt kompetens så som specialistsjuksköterskor.

Vi vill också satsa på ökad kunskap om cancer inom primär­­vården så som vårdcentraler, som spelar en viktig roll i bland annat cancerrehabilitering och tidig upptäckt av cancer. Vi vill också att vården vid prostatacancer ska bli bättre, till exempel genom införandet av ett screeningprogram om expertmyndigheterna de kommande åren bedömer att det är lämpligt.

Uppdaterades senast: