Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler kontroller av personalliggare

I regeringens vårbudget förstärker vi Skatteverkets anslag med ytterligare sju miljoner kronor för att öka kontrollen av personalliggare och motverka svartarbete. Satsningen är en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid som nu lanseras av Socialdemokraterna.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Personalliggare är till för att minska svart­arbete och skapa sunda konkurrensförhållanden. Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Redan i höstbudgeten fick Skatteverket ett ökat anslag för kontroll av personalliggare. I vårändringsbudgeten vill vi ytterligare stärka Skatteverkets kapacitet att genomföra kontrollbesök. Därför ökar vi nu myndighetens anslag med ytterligare sju miljoner kronor under 2018.

– Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Utsatta människor som lever i otrygghet utnyttjas medan seriösa företag som gör rätt för sig konkurreras ut. Ökad kontroll av personalliggare är ett konkret sätt att bekämpa sådana råa maktstrukturer vi aldrig någonsin kan acceptera, säger finansminister Magdalena Andersson.

Om förslaget

  • I vårändringsbudgeten, som presenteras den 16 april, utökas Skatteverkets anslag med sju miljoner kronor.
  • Från den 1 juli i år får Skatteverket månadsvisa uppgifter på individ­nivå i arbetsgivardeklarationen från de verksamheter som idag ska föra personalliggare.
  • Tillskottet ska också användas till Skatteverkets behov att anpassa arbetssättet för kontrollen av personalliggare med den här nya viktiga informationen.
  • Från den 1 juli utökas de verksamheter personalliggare ska föras i till att även omfatta fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet.

Uppdaterades senast: