Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Alla som kan jobba ska jobba

300 000 fler har ett jobb att gå till sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Idag inleder Stefan Löfven sin jobbturné med att presentera fem reformer för att fler ska kunna försörja sig själva och bidra till samhället. Alla som kan jobba ska jobba.

Både rätt och plikt i jobbpolitiken

Under mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen förändrat jobb- och utbildningspolitiken. Det har gett resultat. Andelen personer som arbetar i Sverige är den högsta som någonsin uppmätts bland EU:s 28 medlemsländer. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2002 och tiden det tar för nyanlända att komma i arbete har halverats.

– Men för att bygga ett starkare samhälle behöver ännu fler ha ett jobb, försörja sig själva och bidra till välfärden och tryggheten i samhället, säger Stefan Löfven.

Idag finns cirka 120 000 lediga jobb som inte tillsätts, samtidigt som det finns cirka 350 000 arbetslösa. Att förbättra matchningen och svara upp mot företagens behov av kvalificerad arbetskraft kommer vara vägledande för vilka reformer socialdemokraterna kommer att presentera de kommande åren.

Det går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Men det räcker inte utan takten måste fortsätta öka och svenskkunskaperna måste förbättras. Med fler möjligheter och bättre stöd till utbildning är det också rimligt att kraven på att delta ökar.

Våra reformer för fler i arbete

140 miljoner kr ska satsas på bristyrkesutbildningar
Nästa mandatperiod ska antalet utbildningsplatser riktade mot bristyrken öka för att fler människor ska bli anställningsbara och matcha den kompetens som idag efterfrågas på arbetsmarknaden.

500 miljoner kr ska satsas på undervisning i svenska
Socialdemokraterna vill att det ska bli obligatoriskt för asylsökande och människor som får försörjningsstöd att delta i språkutbildning. Personer som jobbar i välfärden men behöver bli bättre på svenska ska få utbildning.

40 miljoner kr ska satsas på lokala jobbspår
Lokala jobbspår är en av regeringens framgångsrika jobbskapande satsningar. Därför vill Socialdemokraterna bygga ut de lokala jobbspåren så att fler människor får ett arbete.

Alla kommuner ska villkora försörjningsstödet
Socialdemokraterna vill att människor i alla landets kommuner som får försörjningsstöd och är i arbetsför ålder ska göra sig anställningsbara. Det innebär att det ska bli obligatoriskt för alla kommuner att kräva att människor som får försörjningsstöd ska delta i praktik, språkutbildning eller annan kompetenshöjande utbildning.

20 miljoner kr ska satsas på validering av yrkeskompetens inom fler branscher
Vi vill att ytterligare fem till tio branschvalideringar ska tas fram varje år.

Uppdaterades senast: