Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Framtidens fritids för lärande och rörelse

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Där investeringar i våra barns framtid går före skattesänkningar för de rika. Vi vill se en kunskapsskola som ger alla barn samma chans. Det behövs mer tid för lärande under skoldagen, men också på fritidshem. Läsande, rörelse och lärande ska stimuleras och möjligheterna till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa öka.

Därför föreslår Socialdemokraterna:

Ge alla barn en aktiv och meningsfull fritid.

Socialdemokraterna vill satsa 250 miljoner kronor för att utveckla fritids så att alla barn ska få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter och kunna göra sin läxa i lugn och ro under fritidshemstid.

  • Alla kommuner ska ha en fritidsutvecklare. Fritidsutvecklarna ska ha ansvar för att utveckla skolans och fritidshemmens samarbete med kulturskola och föreningsliv. En målsättning ska vara att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och göra fritidsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever.
  • Samarbete med idrottsrörelsen för att ha träningar inom eller i anslutning till fritids. Det finns redan i dag ett nära samarbete mellan skola och föreningsliv på flera platser i landet. För att kunna ha träningar inom eller i anslutning till fritids krävs att medel skjuts till för samarbete med idrottsrörelsen.

Öka personaltätheten och minska grupperna på fritids

  • Införande av nationella riktmärken för elevgruppernas storlek. De riktmärken för barngruppernas storlek som vi infört i förskolan har blivit en tydlig målsättning och statistiken visar att den genomsnittliga barngruppen i förskolan har minskat betydligt de senaste åren. Vi vill nu tydliggöra vad som är en lämplig gruppstorlek även på fritids och kommer därför att ge Skolverket i uppdrag att, baserat på forskning, införa nationella riktmärken för elevgruppernas storlek.
  • Investering i mer personal i fritids. Den socialdemokratiskt ledda regeringen investerar 500 miljoner kronor per år 2017-2019 för att höja kvaliteten och personaltätheten på fritids. Det har haft effekt. Elevgrupperna har minskat med mer än ett barn per grupp under mandatperioden. Nu permanentar vi den satsningen för att fortsätta höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna på fritids.

Uppdaterades senast: