Gå till innehåll

NYHET

Inga elever ska hållas tillbaka i skolan

Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vårt mål är att skapa en skola där inte en enda elev lämnas efter – men inte heller hålls tillbaka. Därför satsar vi på skolan och sätter investeringar i våra barns framtid före skattesänkningar för de rikaste. Socialdemokraterna vill möjliggöra fler verksamheter som utmanar högpresterande elever på högstadiet och låta fler elever läsa högskolekurser redan under gymnasietiden.

Socialdemokraterna föreslår:

Språngbrädan – ett nationellt initiativ för att väcka och utveckla elevers kunskapsintressen

  • Vi vill möjliggöra fler verksamheter som väcker och utvecklar högstadieelevers intresse för till exempel språk, matematik, naturvetenskap i och utanför skolan. Det kan handla om att labba, göra riktiga experiment, utmanas i text, lösa matematiska problem och ta del av utställningar.
  • Dessa verksamheter ska utmana eleverna att nå djupare ämneskunskaper och kan exempelvis bedrivas i samarbete med det civila samhället, privata näringslivet, muséer och lärosäten.

Mer samarbete mellan gymnasieskolan och högskolan

  • Vi vill att fler elever som har lätt för sig ska få större möjligheter att läsa kurser på högskolan redan under gymnasietiden.
  • Vi vill också ha ett ökat utbyte mellan undervisande lärare och högskolornas forskningsmiljöer för att förbättra undervisningen för alla elever.

Uppdaterades senast: