Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kortare väntetider och tryggare förlossningsvård

För oss socialdemokraterna kommer välfärden alltid först. Den socialdemokratiskt ledda regeringen investerar därför nu 4,7 miljarder kronor för att stärka hälso- och sjukvården under 2020. Det handlar bland annat om en uppdaterad kömiljard, satsningar på cancervården och en tryggare förlossningsvård. Satsningen är en del utav överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Regioner.

Lena Hallengren

- Sverige har en bra hälso- och sjukvård men det finns områden som vi behöver förbättra. Nu satsar vi 4,7 miljarder kronor för kortare väntetider, ökad tillgänglighet och mer likvärdig sjukvård efter behov. Det är viktiga satsningar för att bygga ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

Kömiljard

Förra året införde regeringen en ny kömiljard. Nu växlar vi upp det arbetet och kan meddela att den satsningen går från 1,6 till 2,9 miljarder kronor. Det vill säga nästan tre kömiljarder för kortare väntetider i vården. Vi tar även ett historiskt kliv för att omfatta fler delar av vårdkedjan och nu inkluderas även primärvård och återbesök. Arbetet för ökad tillgänglighet måste komma alla patientgrupper till del. Och då måste hela vårdkedjan tänkas in. Den startar väldigt ofta i just primärvården och fortsätter till återbesöken.

Tryggare förlossningsvård

Det ska vara en trygg upplevelse att välkomna ett barn till världen Alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid, i samband med graviditet, förlossning och eftervård. I riksdagsvalet 2018 lovade vi socialdemokrater en stärkt och tryggare förlossningsvård i hela landet. Nu tar vi därför väldigt viktiga steg och utvecklar arbetet för en mödrahälso- och förlossningsvård, med en tydlig vårdkedja från graviditet till förlossning och eftervården. Totalt satsas 970 miljoner kronor för 2020 och det ska bland annat gå till ökad personaltäthet och en bättre arbetsmiljö

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider

Regeringen investerar fortsättningsvis en halv miljard kronor årligen för arbetet mot cancer. Nytt för 2020 är att de öronmärkta medlen till barncancervården och bland annat långtidsuppföljning och rehabilitering efter cancer. Från 2020 kommer även cancerstrategin uppdateras årligen. Det är det bästa sättet att hänga med i den snabba utvecklingen, så att man både kan förebygga cancer och se till att patienterna får bästa möjliga vård i rätt tid.

Välfärden alltid först

Utöver detta tillskott, stärker den socialdemokratiskt ledda regeringen sjukvården med flera andra åtgärder och reformer. Bland annat genom välfärdsmiljarderna och den nya kostnadsutjämningen. Flera glest befolkade regioner med långa avstånd får mer pengar när vi nu ökar den ekonomiska utjämningen mellan olika delar av landet. Välfärden ska finnas där för alla som behöver den. Oavsett bakgrund, var i landet man bor eller plånbokens tjocklek. Mot detta står ett högerkonservativt block som vill nedmontera den svenska välfärden och sänka skatten för de mest välbärgade. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera – för oss kommer välfärden alltid först.

Uppdaterades senast: