Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Välfärden först – nu tillför vi mer resurser!

Vi socialdemokrater kommer i varje läge att prioritera välfärden först. Det är vårt bästa verktyg för jämlikhet och rättvisa. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför vi nu 5 miljarder till välfärden.

- För mig som socialdemokrat är det glädjande att kunna meddela Sveriges kommuner och regioner att vi fortsätter sätta välfärden först. Att det blir mer pengar till lärare, barnmorskor och undersköterskor, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sedan vi tillträdde i regeringen 2014 har vi påpekat välfärdens växande behov och varit tydliga med vad vi vill. Vi lade om riktningen i politiken, från högerns skattesänkningar och nedskärningar, till fler satsningar.

För glädjande nog föds det fler barn i Sverige samtidigt som vi lever allt längre, men det ställer också högre krav på kommunsektorn. Därför förstärks nu välfärden med ytterligare 5 miljarder under 2020 och samtidigt presenteras flera nya satsningar för att öka tryggheten. Ingen kommun ska lämnas i sticket!

Här hittar du förslaget till lokal och regional fördelning. Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: