Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förslag om korttidsarbete för att hindra uppsägningar vid oroligheter på arbetsmarknaden

Idag presenteras en stor vinst för Sveriges löntagare. Staten ger stöd för att låta personal gå ner i arbetstid i stället för att varsla. Det kan ske vid allvarliga ekonomiska problem hos en arbetsgivare som orsakats av omvärldshändelser, exempelvis ett stort sjukdomsutbrott eller extremväder. Människor slipper bli av med sina jobb och företag kan snabbt kan komma igång igen när läget vänder.

  • Vi stärker nu tryggheten för svenska arbetstagare vid omfattande störningar på grund av omvärldshändelser. Med möjligheten till korttidsarbete slipper personal bli uppsagd och företagen kan snabbt komma igång igen när läget vänder, säger finansminister Magdalena Andersson.

Istället för omfattande uppsägningar vid allvarliga ekonomiska problem hos en arbetsgivare som orsakats av omvärldshändelser, exempelvis ett stort sjukdomsutbrott eller extremväder ska fler kunna behålla jobbet. Med möjligheten till korttidsarbete slipper personal bli uppsagd och företagen kan snabbt komma igång igen när läget vänder.

  • Industrin är Sveriges tillväxtmotor. Nu bygger vi vidare på systemet med korttidsarbete för att säkra svenska jobb och vår gemensamma konkurrenskraft, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Att även staten ska gå in med stöd vid korttidsarbete var någonting Stefan Löfven själv drev under lågkonjunkturen 2008 som IF Metalls ordförande, efter tecknat ett krisavtal för att rädda svenska jobb utan statens hjälp. Avtalet räddade uppemot 15 000 svenska jobb. Men 65 000 försvann. Det var betydligt fler jobb än i Tyskland, där det finns ett permanent stöd för korttidsarbete. Att detta nu blir verklighet i fler situationer ger en utökad trygghet för alla Sveriges arbetare.

Ett villkor för att systemet med korttidsarbete ska kunna användas är att det finns stöd i kollektivavtal eller individuella avtal.

Uppdaterades senast: