Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya brottsbekämpande lagar träder i kraft

Idag den 1 juli 2020 träder en rad nya lagar i kraft som syftar till att bekämpa och förebygga brottslighet. Det handlar om skärpt lag mot hedersrelaterat brott, kameraövervakning i kollektivtrafiken med mera. Se listan med några av lagarna nedan.

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

  • Vi kan aldrig acceptera att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med, att barn gifter sig, eller att människor utsätts för våld och för­tryck i hederns namn. Den nya lagen inför verktyg så som utreseförbud för att stärka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet. Det blir olagligt att tillåta att ett barn ingår giftemålsäktenskap och all hedersrelaterad brottslighet kommer straffas hårdare. Straffvärdet för ett brott ska bedömas högre om heder har varit ett motiv för brottet.

Enklare att kamerabevaka i kollektivtrafiken

  • Kollektivtrafiken ska vara en trygg plats för alla. Det gäller självklart resenärerna, men också alla som arbetar på bussar, tåg, spårvagnar och stationer runt om i landet. Ingen ska behöva känna oro för ordningsproblem, hot eller våld. Den nya lagen innebär att det blir enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken. Kravet på tillstånd tas bort, så att kameror snabbt och enkelt kan sättas upp i bussar och på tåg, hållplatser och stationsområden i hela landet. Samma sak kommer att gälla på flygplatser.

Starkare krav på återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

  • Tiden efter villkorlig frigivning från ett fängelsestraff är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. Skärpningen av lagen innebär att Kriminalvården får fler verktyg att arbeta återfallsförebyggande efter det att någon släppts från ett fängelsestraff. Det handlar bland annat om längre övervakningstider, utökade möjligheter att besluta om deltagande i återfallsförebyggande verksamhet, utökade möjligheter till drogtester och större möjligheter att förverka villkorlig frigivning vid misskötsamhet under den villkorliga frigivningen.

Andra lagar som träder i kraft innebär exempelvis att processen för att ett fängelsestraff ska verkställas i ett annat EU land ska förenklas. Det blir också olagligt att sprida bilder från rättegångar. Vilket är viktigt för att exempelvis skydda vittnen.

Uppdaterades senast: