Ökat anslag till folkbokföringen

Felaktig folkbokföring skapar problem för samhället på flera sätt. Det kan till exempel innebära att en skola inte vet var ett barn bor eller att en kommun har svårt att följa upp en orosanmälan. Felaktig folkbokföring utnyttjas även för otillåten handel med hyreskontrakt, men också för handel med adressuppgifter.

Bostad

Regeringen kommer ge Skatteverket i uppdrag att inrätta ett nytt pilotprojekt under nästa år som ska stärka samhällets arbete mot felaktig folkbokföring. Projektet ska bedrivas tillsammans med ett antal frivilliga kommuner och särskilt fokus kommer ligga på de bostadsområden där problemet är vanligt förekommande. Skatteverkets anslag för folkbokföringen ökas också i budgetpropositionen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Skatteverkets anslag för folkbokföringen kommer att ökas i budgeten för 2021. Regeringen kommer också ge Skatteverket i uppdrag att inrätta ett nytt pilotprojekt under nästa år som ska stärka samhällets arbete mot felaktig folkbokföring.

Projektet ska bedrivas tillsammans med ett antal frivilliga kommuner och särskilt fokus kommer ligga på de bostadsområden där problemet är vanligt förekommande.

Syftet med uppdraget är att utreda omfattningen av problemet med felaktig folkbokföring, åtgärda de fel som upptäcks och utveckla metoder och arbetssätt för att komma till rätta med problemet.

Arbetet ska särskilt bedrivas i bostadsområden där Skatteverket och de deltagande kommunerna vet att det finns problem med till exempel trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt.

Uppdaterades senaste: