Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ökat anslag till folkbokföringen

Felaktig folkbokföring skapar problem för samhället på flera sätt. Det kan till exempel innebära att en skola inte vet var ett barn bor eller att en kommun har svårt att följa upp en orosanmälan. Felaktig folkbokföring utnyttjas även för otillåten handel med hyreskontrakt, men också för handel med adressuppgifter.

Bostad

Regeringen kommer ge Skatteverket i uppdrag att inrätta ett nytt pilotprojekt under nästa år som ska stärka samhällets arbete mot felaktig folkbokföring. Projektet ska bedrivas tillsammans med ett antal frivilliga kommuner och särskilt fokus kommer ligga på de bostadsområden där problemet är vanligt förekommande. Skatteverkets anslag för folkbokföringen ökas också i budgetpropositionen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Skatteverkets anslag för folkbokföringen kommer att ökas i budgeten för 2021. Regeringen kommer också ge Skatteverket i uppdrag att inrätta ett nytt pilotprojekt under nästa år som ska stärka samhällets arbete mot felaktig folkbokföring.

Projektet ska bedrivas tillsammans med ett antal frivilliga kommuner och särskilt fokus kommer ligga på de bostadsområden där problemet är vanligt förekommande.

Syftet med uppdraget är att utreda omfattningen av problemet med felaktig folkbokföring, åtgärda de fel som upptäcks och utveckla metoder och arbetssätt för att komma till rätta med problemet.

Arbetet ska särskilt bedrivas i bostadsområden där Skatteverket och de deltagande kommunerna vet att det finns problem med till exempel trångboddhet och otillåten handel med hyreskontrakt.

Uppdaterades senast: