Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sverige ska börja använda snabbtester för covid-19

Idag har regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, kommit överens om användandet av snabbtester. Snabbtesterna ska användas för att exempelvis snabbt upptäcka och motverka utbrott på äldreboenden, bryta smittkedjor och testa personer som inte uppvisar symptom.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Idag har regeringen och Sveriges kommuner och regioner kommit överens om användande av snabbtester som en del i arbetet med smittspårning. Snabbtesterna ska användas för att exempelvis snabbt upptäcka och motverka utbrott på äldreboenden, bryta smittkedjor och testa personer som inte uppvisar symptom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare att snabbtester kan användas bland annat på äldreboenden. Om det finns misstanke om smitta kan snabbtester ge en snabb bild om det finns en etablerad spridning. Idag aviserar Folkhälsomyndigheten att snabbtester även kommer att kunna användas för testning av personer som inte uppvisar symptom. Snabbtester kan också användas i vårdmiljöer för att separera covid-sjuka patienter från övriga patienter med luftvägssymtom. Det kan vara till hjälp i akutsjukvården eller i samband med ett planerat vårdbesök.

Staten kommer att ta kostnaderna och ersätta regionerna för varje snabbtest.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: