Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021

Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor till storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Det innebär att regeringen nu totalt avsatt 7,5 miljarder kronor i år, eftersom man tidigare har avsatt 2 miljarder kronor.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Testning och smittspårning av covid-19 är viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Just nu pågår storskalig testning för pågående infektion i hela landet. Cirka 230 000–300 000 PCR-tester har genomförts per vecka de senaste veckorna. Detta ger goda möjligheter att upptäcka eventuella smittbärare och bidra till effektiv smittspårning.

För att regionerna även fortsättningsvis ska kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning avsätter regeringen ytterligare 5,5 miljarder kronor för fortsatt storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021.

Medlen omfattas av den överenskommelse som regeringen ingått med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende testning och smittspårning under 2021.

Uppdaterades senast: