Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Bostadsbidraget för barnfamiljer förstärks

Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.

När ekonomi och arbetsmarknad slås i gungning drabbar det vanligt folk hårt. För en barnfamilj som lever på marginalen krävs det inte mycket för att familjeekonomin inte ska gå ihop.

För att mildra de negativa effekterna av coronapandemin föreslår regeringen ett nytt tillfälligt tillskott till barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag.

Tillskottet innebär en ökning som motsvarar 25 procent av storleken på det bostadsbidrag man har. För att det ska vara enkelt kommer tillskottet betalas ut utan att en särskild ansökan behöver göras.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla under perioden juli till och med december 2021.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: