Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har nu presenterat sin plan för hur coronarestriktionerna ska tas bort. Planen innehåller fem olika steg. Steg 1 inleds den första juni. Det sista steget, steg 5, beräknas till september och innebär att restriktioner och rekommendationer i princip upphör helt.

Smittspridningen och antalet covidpatienter i slutenvården minskar nu kraftigt. Den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia medför att allt fler varje dag skyddas från allvarlig sjukdom.

Regeringen har nu presenterat sin plan för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner består av fem olika steg:

  • Steg 1. Träder i kraft 1 juni.
  • Steg 2. Beräknas träda i kraft 1 juli.
  • Steg 3. Beräknas träda i kraft i mitten på juli.
  • Steg 4. Beräknas träda i kraft till september.
  • Steg 5. Det sista steget är ännu inte datumsatt.

Det som styr hur snabbt avvecklingen av restriktionerna kan gå är smittspridningen, stabiliteten i utvecklingen, belastningen på sjukvården och hur många som är vaccinerade mot covid-19.

Läs mer om planen och vad de fem stegen innebär här Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senaste: