Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt ställning för Sveriges skyddsombud

Nu tar vi ett nytt viktigt steg för att stärka de regionala skyddsombudens ställning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer ge en utredare i uppdrag att ta fram nya förslag för hur de regionala skyddsombuden kan stärkas och få bättre förutsättningar att göra sitt livsviktiga arbete för att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor på arbetsplatserna runtomkring i Sverige.

Varje vecka dör någon på jobbet och över 100 000 människor i Sverige skadar sig på jobbet. Det är helt oacceptabelt. Mer behöver göras för att öka tryggheten för svenska löntagare.

De regionala skyddsombuden gör varje år fler än 50 000 arbetsplatsbesök över hela landet. Deras arbete är viktigt för att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor på arbetsplatserna. Skyddsombudens insatser handlar ytterst om att rädda liv.

Men det finns politiska krafter som vill underminera skyddsombudens arbete och som inte står upp för schysta villkor. Sverigedemokraterna vill till exempel avskaffa de regionala skyddsombuden och ersätta dem med så kallade ”statliga arbetsmiljörådgivare”. Det skulle rejält försvaga arbetsmiljöarbetet, särskilt på mindre arbetsplatser som saknar egna skyddsombud. Dessutom skulle det innebära en byråkratisering av skyddsombudsrollen och rubba balansen mellan arbetsmarknadens parter. Det tänker vi inte acceptera.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gick under förra året fram med ett skarpt lagförslag som skulle innebära att de regionala skyddsombuden skulle få tillträdesrätt till fler arbetsplatser. Förslaget stoppades dock av högermajoriteten i Sveriges riksdag.

Vi socialdemokrater kommer outtröttligt fortsätta kämpa för att alla ska ha rätt att komma hem från jobbet hela och friska. Nu tar vi nästa steg för att stärka de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet.

Uppdaterades senast: