Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Så ska fusket med subventionerade jobb stoppas

Oseriösa aktörer ska inte kunna använda subventionerade anställningar som ett sätt att dumpa villkor och löner eller snedvrida konkurrens inom branscher. Regeringen har nu beslutat om åtgärder som bidrar till bättre kvalitet vid arbetsmarknadspolitiska insatser och som förhindrar fusk.

placeholder

En subventionerad anställning kan vara ett bra sätt att hjälpa den som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i jobb. Samtidigt är det viktigt att anställningsstöden och skattepengarna inte missbrukas.

Oseriösa aktörer som snedvrider konkurrensen och dumpar villkor och löner ska inte ha någon plats på svensk arbetsmarknad.

För att kontrollen av insatserna ska fungera har fackförbunden en viktig roll att spela. Därför har den socialdemokratiska regeringen nu beslutat att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna ska stärkas.

Åtgärderna presenterades vid en pressträff på onsdagen med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Bland annat ska fackförbundens yttrande över arbetsplatsernas lämplighet få större betydelse när Arbetsförmedlingen fattar beslut om stöd som subventionerade anställningar.

Ett nytt statsbidrag ska också ge rätt till medfinansiering av de kostnader som fackförbunden har för att hantera yttrandena.

Arbetsförmedlingen ska även få bättre möjligheter att neka utbetalningar till oseriösa aktörer.

– Det ska vara svårt att fuska, lätt att åka fast och kännbart att bli straffad, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Uppdaterades senast: