Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen tillsätter batterisamordnare

Flera satsningar på batteritillverkning är på gång i Sverige. Nu ska en samordnare från regeringen koordinera de olika projekten.

placeholder

– Den gröna omställningen som svenska fordonsindustrin står för är omfattande och komplex och måste ske i mycket snabb takt. Elektrifiering är avgörande för att minska utsläppen, sa näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på en pressträff under måndagen.

De senaste åren har det skett en rad större satsningar på batteritillverkning i Sverige. Först ut var Northvolt med sin fabrik i Skellefteå. Men även fordonsindustrin har lanserat batterisatsningar, bland annat Scanias batterisatsning i Södertälje och Volvos investering i en batterifabrik i Mariestad.

Etableringarna skapar många nya jobb men ställer också krav på bland annat infrastruktur, bostäder och energitillförsel.

Regeringen tillsätter därför en batterisamordnare som ska koordinera de olika satsningarna. Samordnaren ska framför allt identifiera utmaningar och hinder, samt underlätta samverkan mellan aktörer.

Två utmaningar är enligt Karl-Petter Thorwaldsson tillgången till fossilfri el samt tillståndsprövningar, som måste gå snabbt.

Samordnaren kommer att utses i närtid och ska löpande informera Näringsdepartementet om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2024.

Uppdaterades senast: