Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Sista chansen att stoppa marknadsskolan

En socialdemokratisk regering kommer stoppa marknadsskolan och fokusera på trygghet, studiero och kunskap för alla elever. En högerkonservativ regering betyder fortsatt vinstjakt, segregation och ökat inflytande för vinstlobbyn i skolan.

placeholder

Det var huvudbudskapet när skolminister Lina Axelsson Kihlblom höll pressbrief onsdagen den 7 september.

– Att vinstjakt och marknadsandelar i decennier tillåtits vara viktigare i Sverige än höga kunskapsresultat och sammanhållning syns i dag i hela skolsystemet. Likvärdigheten i skolan har minskat och i dag spelar föräldrars utbildningsbakgrund och inkomst allt större roll för om du ska lyckas i skolan, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Hon menar att det svenska skolsystemet idag är ett ”skräckexempel” där vi som enda land i världen tillåter skolföretag att göra obegränsade vinstuttag.

– Vi ser hur skolkoncernerna snålar in på antalet lärare och har lägre lärarlöner. Vi ser hur ”olönsamma” elever diskrimineras och väljs bort i skolvalet. Skolor får stänga efter att Säkerhetspolisen varnar för att barn radikaliseras i klassrummen. Glädjebetyg delas ut till elever som saknar de kunskaper som krävs. Barnens skolpeng går inte bara till vinstutdelningar och höga löner, utan också till expansion, ibland i andra kommuner och ibland utomlands. Och det utländska ägandet har sedan 2014 ökat med 70 procent. Skolinspektionen måste ägna månader för att ens ta reda på vilka det är som äger svensk skola, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Samtidigt visar de högerkonservativa ingen vilja att förändra systemet utan ställer sig alltid på riskkapitalisternas sida i stället för lärarna och barnens. Man röstar nej till alla förslag för att öka jämlikheten och göra upp med marknadskaoset.

Valet på söndag kan vara den sista chansen att stoppa marknadsskolan, menar Axelsson Kihlblom och berättar vad Socialdemokraterna går till val på inom skolområdet.

Socialdemokraterna vill:

 • Stoppa vinstjakten i svensk skola. Skolan ska vara till för barnen, inte ägarna. Vinstutdelningar ska förbjudas.
 • Fortsätta investeringar i likvärdighetsbidraget för en jämlik skola.
 • Att samhället ska ha demokratisk kontroll över var och när nya skolor etablerar sig. Skoletableringar ska inte bidra till segregation och kommunerna ska kunna planera långsiktigt.
 • Ett rättvist skolval. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska aldrig kunna välja elever. En gemensam antagning ska införas och kötid som urval ska avskaffas. Syskonförtur och närhetsprincipen ska säkras så att familjer får en hållbar vardag.
 • Skolpengen ska bli rättvis så att fristående skolor inte överkompenseras på ett sätt som går ut över elever i kommunala skolor.
 • Friskolor ska inte vara affärshemligheter. Offentlighetsprincipen ska också gälla i friskolor. I dag saknar vi insyn i friskolorna, trots att de finansieras till hundra procent av skattebetalarna och sysslar med myndighetsutövning.
 • Religiös påverkan ska inte finnas i skolan. Därför vill vi förbjuda religiösa friskolor.
 • Ökad respekt för lärare. När hot, våld och trakasserier riktas mot lärare, rektorer och annan utbildningspersonal är det inte bara ett angrepp på en enskild person, utan på skolans uppdrag och ytterst vår demokrati. Det straffrättsliga skyddet för utbildningspersonal ska stärkas. Detta är något som lärar- och skolledarfacken tidigare lyft och som S nu går till val på.
 • Vi satsar på skolorna med tuffast förutsättningar. S går till val på en kraftfull miljardsatsning på de skolor där behoven är som störst. Pengarna ska användas för att höja kunskapsresultaten genom att till exempel anställa dubbelt så många lärare i kärnämnena, förbättra elevhälsan, anställa extra speciallärare eller minska undervisningsgrupperna.

Se pressbriefen med Lina Axelsson Kihlblom:

Uppdaterades senast: