Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna tillsätter valanalysgrupp

Socialdemokraternas partistyrelse har tillsatt den grupp som ska genomföra partiets valanalys. Ida Karkiainen och Leif Jakobsson har fått uppdraget att leda valanalysgruppens arbete.

placeholder

– Socialdemokraterna gör en stark valrörelse där vi gick framåt nationellt och runt om i landet. Samtidigt behöver nu se hur vi ytterligare kan stärka förtroendet för socialdemokratin hos människor runt om i landet, särskilt bland de grupper vi tappat förtroende hos. Jag ser fram emot att arbeta i valanalysgruppen och titta på både vad vi gjorde bra och vad vi kunnat göra bättre, säger Ida Karkiainen, civilminister i Magdalena Anderssons regering och med bakgrund i kommunpolitiken i Haparanda.

Analysgruppen består av 11 ledamöter med erfarenheter från både regering och riksdag, såväl som från den kommunala, regionala och fackliga sfären. Valanalysgruppen har också möjlighet att knyta till sig referensgrupper under arbetet.

Uppdraget är brett och omfattar bland annat att analysera den gånga mandatperioden och valrörelsen, men också internationella trender och omvärldshändelser som har bäring på valet. Uppdraget ska redovisas i februari 2023.

– Valanalysgruppen kommer titta på flera olika aspekter av mandatperioden och valrörelsen. Nu ska vi ta ett helhetsgrepp för att analysera både styrkor och förbättringsområden för att som parti bygga ett nytt förtroende hos breda väljargrupper, säger Leif Jakobsson, tidigare riksdagsledamot för Skåne län.

Analysgruppens sammansättning

Ordförande: Ida Karkiainen och Leif Jakobsson
Ilko Corkovic
Aylín Fazelian
Aida Hadzialic
Johan Ingelskog
Erik Nises
Lisa Nåbo
Catharina Piazzola
Annika Strandhäll
Björn Wiechel

Uppdaterades senast: