Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mikael Damberg: Hårda prioriteringar väntar tillträdande regering

Vi går mot en lågkonjunktur. Den höga inflationen fortsätter slå hårt, både mot omvärlden och mot Sverige. Svensk export kommer att få det tuffare och vi kan förvänta oss högre arbetslöshet framöver.

– Det kommer att kräva hårda prioriteringar av den tillträdande regeringen. Politiska önskelistor kommer att behöva stå tillbaka och det kommer att kräva ärlighet gentemot väljarna, säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg.

placeholder

Damberg gick under tisdagen igenom det ekonomiska läget inför nästa års budget, men också vilka ekonomiska utmaningar Sverige står inför.

Han inledde med att poängtera att Sveriges statsfinanser är urstarka. Statsskulden är på de lägsta nivåerna på många decennier. S-regeringen har vänt ett underskott på 60 miljarder till överskott i ekonomin – trots de enorma stödåtgärderna under pandemin.

– Statsfinanserna är i gott skick. Men det är ingen naturlag och det kan raseras snabbt. För även om Sverige har starka offentliga finanser är jag mycket bekymrad för vad som kommer att bli utfallet av de högerkonservativa partiernas budgetförhandling, säger Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson.

Den stundande lågkonjunkturen kommer att kräva aktiv jobbpolitik genom omställning via utbildning, en stark arbetsmarknadspolitik och en aktiv näringspolitik, menar Mikael Damberg och lyfter flera orosmoln. Att ta bort förstärkningen av a-kassan och Kunskapslyftet som S genomfört vore exempelvis huvudlöst.

– Det är också helt uppåt väggarna att genomföra miljardbesparingar på sjukförsäkringen och på andra trygghetssystem när vi går mot osäkra tider. Här behöver de högerkonservativa lämna besked. Ska arbetslösa och sjuka betala priset för krisen? säger Damberg.

Det finns även en rad välfärdssatsningar som löper ut och som kommer att behöva hanteras av en tillträdande regering. Samtidigt har Moderaterna lovat att de ska införa ett skattehöjarstopp – vilket i praktiken innebär att välfärden står inför ett stålbad av sällan skådat slag.

Se hela pressbriefen med Mikael Damberg här:

Uppdaterades senast: