Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna om Sveriges ordförandeskap i EU

Socialdemokraterna gick under tisdagen ut med en uppmaning till regeringen angående ordförandeskapet i EU. Framförallt belyste Socialdemokraterna vilka prioriteringar och vilket ledarskap som krävs för att upprätthålla det arbete som gjorts i EU, driva det framåt och för att hantera de oroliga tider vi är i.

Nu tretton år efter att Sverige senast ledde EU kliver vårt land åter in i rollen som ordförande för unionen i en mycket allvarlig och avgörande tid. EU står inför många stora utmaningar, Putins energikrig slår hårt mot EU:s länder och Europa måste snabbt ställa om från fossil- och gasberoende snabbt. Stödet till Ukraina bygger på att EU fortsätter med den sammanhållning och solidaritet som präglat stödet för Ukraina och mot Rysslands anfallskrig. Utsläppen måste minska i hela Europa samtidigt som EU måste gå före i klimatomställningen för att trygga jobb och välstånd även i framtiden.

Fem prioriteringar för EU

Den socialdemokratiska regeringen presenterade redan i våras ett förslag till fem prioriteringar till ordförandeskapsprogrammet:

  1. Att skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen.
  2. Att stoppa den gränsöverskridande, organiserade brottsligheten.
  3. Att snabba på klimatomställningen
  4. Att stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb och sist men inte minst
  5. Att slå vakt om unionens grundläggande värderingar.

Det fanns i våras en bred uppslutning i riksdagen kring programmet och det finns en förhoppning att regeringen ska ta prioriteringarna vidare.

Sverigedemokraternas inställning oroar

Under pressträffen lyfte Socialdemokraterna däremot flera orosmoment kring hur ordförandeskapet i praktiken kommer förvaltas:
– Jag är också bekymrad eftersom regeringen har valt att göra sig beroende av Sverigedemokraterna i ordförandeskapet. Att välja att samarbeta med ett parti som definierar sig som Sveriges mest EU-kritiska, som har svårt att ställa sig bakom EU:s grundläggande värderingar, som struntar i klimatmålen och som är kritiska till EU:s klimatpolitik. Det är klart att det här är kontroversiellt.” Sade Magdalena Andersson under pressträffen.

Matilda Ernkrans, vice ordförande i EU-nämnden, påminde om att Sverigedemokraternas ställning och de avtal som finns innebär att ingenting lämnar regeringen utan Sverigedemokraternas godkännande.

Socialdemokraterna förväntar sig nu konkreta handlingar för att driva EU framåt under ordförandeskapet, istället för att fastna i inrikespolitiska låsningar i sina samarbeten.

placeholder

Uppdaterades senast: