Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S synar regeringens energibluff – det nya målet är mer eller mindre uppnått

Under en pressträff onsdagen den 26 april synade Mikael Damberg och Fredrik Olovsson regeringens energipolitik och att de inte tar ansvar för att öka elproduktionen här och nu. I stället skär regeringen ner på flera centrala myndigheter och inför nya diffusa mål på lång sikt utan att ha blocköverskridande samtal.

placeholder

Det senaste året har svenska folket och svenska företag pressats oerhört hårt av de stigande elpriserna. Nu står Sverige mitt en lågkonjunktur och den ekonomiska nedgången kommer att slå hårt mot både hushållskassorna och mot jobben. Det finns ingen genväg runt att Sverige behöver mer billig el, från alla kraftslag.

– Tomt prat betalar varken elräkningarna eller ger mer ström till industrin, hur mycket regeringen ens hoppas på det, sa Mikael Damberg under pressträffen.

Regeringen gör neddragningar som försvårar för mer energi

I vårbudgeten skär regeringen och SD ner totalt 62,5 miljoner på länsstyrelserna och myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, som har en helt central roll när det gäller tillståndsprövning av exempelvis vindkraft.

Samtidigt pratar företrädare för Sverigedemokraterna om att stoppa vindkraften, eller rent av riva befintlig vindkraft. Det hotar den energiförsörjning som Sverige behöver här och nu för att klara omställningen, skapa fler jobb och pressa elräkningarna.

– Vi behöver all fossilfri kraft som vi kan få fram nu och det brådskar om vi inte ska förlora investeringar och jobb runt om i landet, sa Fredrik Olovsson.

Regeringen föreslår ett nytt diffust energimål

I vårbudgeten slår regeringen fast ett nytt energipolitiskt mål – det befintliga målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 ska ändras till 100 procent fossilfri elproduktion. Det säger Socialdemokraterna nej till. Det nya målet har inte föregåtts av några blocköverskridande samtal och att målet är för svagt, i praktiken är det redan uppfyllt. Sveriges elsystem är i det närmaste fossilfritt.

Det som Socialdemokraterna nu ser krävs är ett mål för ökade investeringar redan under kommande decennium. Annars riskerar Sverige att tappa konkurrenskraft och därmed förlora jobb, välstånd och tempo i klimatomställningen.

S föreslår ett mer ambitiöst energimål

Socialdemokraterna föreslår ett mer ambitiöst mål och är beredda att diskutera det i blocköverskridande samtal, där alla fossilfria alternativ för mer elproduktion ska kunna diskuteras. Där skulle en lämplig målformulering kunna vara att till 2030 tillföra minst 60 TWh ny fossilfri el.

 

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: