Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S varnar: SD och regeringen
måste få till en krisberedskapsplan för sommaren

Under en presskonferens torsdagen den 8 juni riktade Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren och gruppledare i Miljö- och Jordbruksutskottet Anna-Caren Sätherberg fyra krav på regeringen för att rusta Sverige inför en möjlig extremvärme i sommar. Det handlar om övergripande insatser över flera områden från brandförsvar till äldreomsorg och kräver därför god förberedelse.

placeholder

Klimatförändringarna är inte längre avlägsna hot, extremväder som följer i dess spår är redan här och ofta förekommande. Det är tydligt att det kommer att fortsätta påverka och pröva samhällets sårbarhet. Den tidigare S-ledda regeringen har jobbat hårt för att öka beredskapen och rusta upp kommunernas krisberedskap med bland annat resurser för klimatanpassning och uppdrag till MSB, men arbetet måste uppdateras löpande. Men SD och regeringen är passiva i arbetet med att rusta Sverige.

– Den SD-ledda regeringen har sedan de tillträdde ägnat tiden åt att bryta löften, inte ta tag i människors problem och istället ägnat tiden till internbråk och debatter om kulturyttringar och annat. Nu står Sverige inför en potentiellt svår sommar på grund av värme. Regeringen behöver agera, säger Lena Hallengren.

Nu ställer Socialdemokraterna fyra krav på regeringen för att se till att Sverige inte drabbas för allvarligt av en kommande extremsommar:

  • En handlingsplan
  • En beredskapsgeneral
  • En uppdaterad klimatanpassningsstrategi
  • Ökade resurser till länsstyrelserna

Sverigedemokraterna och regeringen måste säkra att Sverige står redo för kommande värmeböljor.

Socialdemokraterna vill att regeringen redovisar en konkret handlingsplan. Det behövs en uppdaterad klimatanpassningsstrategi och ökade resurser till länsstyrelserna för att hantera möjlig torka, bränder och tuffa värmeböljor för svenska folket. Ett inrättande av en beredskapsgeneral skulle också vid behov koordinera hjälpinsatser mellan regeringen, länsstyrelserna och kommunerna vid allvarliga krislägen när värmen slår till.

–   VI kan inte acceptera att regeringen är oförberedda och reagerar först när katastrofen är ett faktum, sade Anna-Caren Sätherberg och poängterade vikten av en beredskapsgeneral som ska kunna koordinera hjälpinsatser vid behov om allvarliga krislägen som sommarvärmen medför.

Lena Hallengren påpekade även lärdomarna från äldreomsorgen då mycket insatser krävdes på äldreboenden och att detta bör förberedas i god tid. - En extremsommar påverkar de äldre kraftigt och det handlar i slutändan om liv och hälsa, sade Lena Hallengren.

Det är regeringens skyldighet att se till att de mest sårbara i samhället skyddas och att de har tillgång till de resurser och stöd de behöver för att klara av sommarvärmen.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: