Friskolor

Vi vill förbjuda vinstuttag i skolan

Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Därför behöver regelverket kring de fristående skolorna stramas upp. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling.

Socialdemokraterna vill:

 • Att skolan ska inte vara någon marknad.
 • Förbjuda religiösa friskolor
 • Förbjuda vinstuttag i skolan.
 • Att skattepengar som är avsedda för skolan stannar i skolan.
 • Ha en gemensam antagning till alla skolor, oavsett driftsform. Kötid ska inte vara ett urvalskriterium.
 • Ta krafttag mot glädjebetygen och förbjuda skolreklam.
 • Stoppa överetableringen av skolor och ge kommunerna långsiktiga planeringsförutsättningar.

Här kan du läsa frågor och svar om vad det innebär med att begränsa friskolans möjlighet till vinstuttag.

Ordning och reda i skolsystemet

Vi värnar rätten att välja skola och vill se en ökad mångfald av pedagogiska inriktningar. Många fristående skolor håller hög kvalitet och har nöjda elever och föräldrar. Men regelverket kring de fristående skolorna behöver skärpas och vinstjakten stoppas. Det är dags att göra upp med den naiva syn på avregleringar och konkurrens inom skolan som främst Moderaterna stått för i decennier och som Sverigedemokraterna nu köpt rakt av.  

Att driva skola är inte som att driva vilken annan verksamhet som helst. Det innebär ett ansvar över barn och ungas framtid, över miljontals kronor i skattepengar och innefattar myndighetsutövning. En elev kan inte reklamera och få tillbaka en misslyckad utbildning.

I dag gör vinstdrivande friskolekoncerner vinst på att ha lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Flera skolor har gått i konkurs efter överetablering och misskötsel. Tusentals elever har plötsligt stått utan skola. Det är inte acceptabelt. Syftet med svensk skola ska aldrig vara vinst eller religiös påverkan.

Socialdemokraterna vill skapa ett starkt samhälle med ordning och reda i skolsystemet. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till våra barns utbildning – inte till vinster.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • Infört en ägarprövning, så att kriminella och oseriösa aktörer inte ska kunna få tillstånd att driva skola.
 • Infört meddelarfrihet för alla anställda, oavsett driftsform.
 • Lagt fram förslag för att stoppa vinstjakten i friskolesektorn, som dock röstades ner i riksdagen.
 • Möjliggjort för fristående skolor att ta emot fler nyanlända elever.