Gå till innehåll

Metoo

Så arbetar vi med #metoo Me Too

Socialdemokraterna har nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism.

Socialdemokraterna har en särskild grupp under ledning av kanslichefen Lisa Hedin som har tagit fram åtgärder som ska säkerställa att trakasserier eller sexism inte förekommer. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren.

I gruppen ingår kanslichefen Lisa Hedin, HR-chefen Ulla Johansson samt partiets vice gruppledare i riksdagen, Johan Löfstrand.

Lisa Hedin, kanslichef, tel 073-3550617
Johan Löfstrand, vice gruppledare i riksdagen, tel 08-7864869
Ulla Johansson, HR-chef, tel 070-6716830

Den som har blivit utsatt uppmanas kontakta gruppen med sin berättelse, på mejladressen metoo@socialdemokraterna.se. Ingen förutom gruppen har tillgång till inboxen och de riktlinjer och rutiner vi har gällande sexuella trakasserier kommer att följas.

Gruppen uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts.

Uppdaterades senast: