Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Partiledardebatt i riksdagen 17 januari - öppningsanförande

Här är Stefan Löfvens öppningsanförande från partidelardebatten i riksdagen den 17 januari 2018.

Observera att det talade ordet gäller!

Herr talman!
Om 235 dagar är det val i Sverige.
Det äger rum i ett läge när det går både bra och dåligt för Sverige.

Vi ärvde ett stort budgetunderskott.
Välfärden var underfinansierad.
Ungdomsarbetslösheten var så hög i Sverige att vi fick EU-stöd.
Så såg det ut.

Steg för steg har vi ändrat inriktning på politiken.
Ineffektiva skatterabatter som inte skapade några jobb har avskaffats.
En ohållbar migrationspolitik har lagts om.
Orättvisa skattesänkningar har ersatts med stora investeringar för fler lärare, fler poliser, mer personal i äldreomsorgen och vården.

I dag ser det ljusare ut.

Över 200 000 fler går till jobbet än när vi tillträdde. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år. Inte sedan 1981 har så få varit beroende av ersättningar från våra gemensamma försäkringssystem.

Det ger oss utrymme för viktiga reformer. I dagarna får 1,5 miljon pensionärer sänkt skatt, upp till 410 kronor mer i plånboken varje månad. Men för varje nytt jobbskatteavdrag som de borgerliga presenterar i denna riksdag så växer klyftan mellan pensionärer och löntagare igen. Det är oanständigt. Pensionärer ska inte straffbeskattas, de ska hedras.

***

Men det är uppenbart att det också finns stora samhällsproblem.

Vi har en våldsbrottslighet som är fullständigt oacceptabel.
Den ska vi pressa tillbaka.
Vi har som samhälle tagit för lätt på integrationsproblemen. Nyanlända måste mycket snabbare in på arbetsmarknaden.
Det ska vi klara.
Vi har en välfärd som är världsunik, men som fortfarande inte alltid levererar det den ska. Den ska vi förbättra.

Detta ser jag som politikens viktigaste uppgifter de kommande åren.
Det kommer att kräva fler insatser och mer resurser.
Inget av de här problemen löses med skattesänkningar.

Förra året skedde över 300 skjutningar. Över 40 döda.
Och det här året har inletts med nya skjutningar; i Malmö, Stockholm, Helsingborg och Uppsala. Vi ser kriminella med en total avsaknad av respekt för mänskligt liv. Det är en fruktansvärd utveckling som jag är fast besluten att vända.

Därför slår vi tillbaka, hårt, mot den grova organiserade brottsligheten.
Straffen skärps på över 30 områden.
Polisens resurser förstärks kraftigt.

Men vi behöver göra ännu mer.

Därför attackerar vi nu de kriminellas ekonomiska resurser.
Gängen slåss om makt och pengar. När polisen i Malmö och Södertälje tillsammans med kommunen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och andra myndigheter ger sig på hela strukturer, då ger det effekt.

I Sverige har de kriminella också hittat kanaler in i välfärden för att sko sig på skattepengar. I tjänstesektorn, byggsektorn, ja hart när överallt, finns de svarta jobben och med den svarta ekonomin kommer konflikter och utnyttjande av människor.

Vi kommer att fortsätta att bekämpa parallellsamhällena envist och uthålligt. För krossar vi de kriminellas finansiering kommer våldet på gatorna att minska.

Vi behöver samlas brett politiskt i den här kampen. I dag behövs både skärpningar av regler, ökad kontroll och bättre samordning mellan myndigheter för strypa den ekonomiska brottsligheten. Och vi ska se till att våra skattepengar går till det de är avsedda för – och aldrig någonsin till kriminell verksamhet.

***

Herr talman.!
En av de största utmaningarna är att minska klyftan i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda.
Det kräver att den ansvarsfulla migrationspolitiken ligger fast,
men också att vi ställer tydliga krav på att utbilda sig,
särskilt till bristyrken
att vi prioriterar utbildning i svenska språket,
och att vi hjälps åt – arbetsgivare, fack, stat, kommun – för att få fram jobb som inte kräver så mycket utbildning. Extratjänsterna i välfärden är en sådan väg.
De är nu uppe i över 11 000.
Det behövs fler.

Men vi ska INTE göra det så som de borgerliga partier föreslår genom att lagstifta om lägre löner. Det kommer i förlängningen trycka ner lönerna för stora grupper.
Det är inte den svenska modellen.

I Sverige konkurrerar vi med kompetens
– inte låga löner och dåliga arbetsvillkor.
I Sverige är lönebildning parternas jobb, inte politikernas.

Detta är två urgamla socialdemokratiska principer som vi aldrig viker ifrån:
Alla som kan jobba ska jobba.
Och du ska kunna leva på din lön!

***

Herr talman!
Landets starka ekonomi gör det möjligt för oss att på allvar angripa de stora samhällsproblemen.

Riktningen på politiken är rätt och ska ligga fast. De resurser som nu skapas av att fler jobbar ska inte gå till skattesänkningar för de rikaste, samtidigt som vanligt folk ska nöja sig med nedskärningar i välfärden och sänkta löner.

Mitt besked är att resurserna ska gå till fler lärare, till fler poliser.
De ska gå till service och bra sjukvård i hela landet.
De ska användas för att öka tryggheten i Sverige - för alla, inte bara några.
Där har ni skiljelinjen i höstens val.
Tron på vad politiken kan åstadkomma,
men också ansvaret för att göra det tillsammans.

Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Uppdaterades senast: