Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S krav: Lyssna på arbetsmarknadens parter och värna den svenska modellen

Teresa Carvalho, S gruppledare i arbetsmarknadsutskottet, varnar för att regeringen undergräver den svenska modellen och sviker arbetsmarknadens parter. Etableringsjobben, omställningsstudiestödet och inställningen till överklagandet av minimilönedirektivet är några exempel som Carvalho lyfter upp på en pressfika den 1 augusti 2023. Socialdemokraterna kräver att regeringen lyssnar på arbetsmarknadens parter och inkluderar dem i sitt arbetsmarknadspolitiska råd.

placeholder

Sverige har en unik arbetsmarknadsmodell, där en bärande del är att arbetsmarknadens parter förhandlar om löner och villkor som tecknas i kollektivavtal. Avtalen ger löntagarna trygghet och arbetsgivarna arbetsfred, och är en central faktor bakom Sveriges historiskt höga tillväxt och långsiktigt goda reallöneutveckling.

Något som Carvalho tog upp som något att vara stolta över, men också något som måste vårdas och värnas. Regeringen verkar agera tvärtom.

– Den nuvarande SD-ledda regeringen tycks snarare försumma än försvara den svenska modellen. För vi ser nu hur regeringen i fråga efter fråga sviker arbetsmarknadens parter, säger Teresa Carvalho.

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) har tillsatt ett arbetsmarknadspolitiskt råd för att utbyta kunskap och idéer om utmaningarna på arbetsmarknaden. Ett initiativ som Socialdemokraterna anser är bra men att det är anmärkningsvärt att regeringen helt exkluderade arbetsmarknadens parter från att ingå i rådet. Ett besked som fack och arbetsgivare har riktat hård kritik mot.

– De som kan arbetsmarknaden bäst fick helt enkelt kalla handen. Det är en plågsamt tydlig signal om regeringens bristande respekt för parternas roll på den svenska arbetsmarknaden, säger Carvalho.

Nu kräver Socialdemokraternas att regeringen lyssnar på parterna och inkluderar dem i expertrådet.

– Parternas insikter och erfarenhet är ovärderlig. Detta borde även regeringen begripa, säger Carvalho.

Det är inte första gången som SD-regeringen försvagar svenska modellen. Regeringen har bland annat gjort etableringsjobben till en förhandlingsfråga med oviss utgång då SD har blockerat reformen. De har även signalerat att, över huvudet på parternas historiska överenskommelse, göra en avsmalning av omställningsstudiestödet samtidigt som de inte gett CSN ekonomiska förutsättningar att handlägga ansökningarna som kommit in.

Uppdaterades senast: