Nyheter

 • Evenemangstödet till kulturen stärks

  Nu höjer den socialdemokratiska regeringen evenemangsstödet till kulturen från 70 till 90 procent av kostnaderna och stödtaket höjs från 17,5 till 22,5 miljoner kronor. Regeringen har tidigare aviserat att stödet förlängs för perioden januari till mars 2022 och nu förstärker regeringen evenemangsstödet under den nya perioden.
 • Sverige tar över ordförandeskapet i SAMAK

  Fredag den 21 januari träffas de nordiska socialdemokratiska partiledarna och statsministrarna tillsammans med LO-ledarna, för ett digitalt toppmöte med det nordiska facklig-politiska samarbetet SAMAK. Då tar Magdalena Andersson över ordförandeskapet för samarbetsorganisationen från Norges Jonas Gahr Støre.

 • Socialdemokraterna uppfyller vallöften: Läxhjälpsgaranti och mer lovskola för elever i grundskolan

  År 2018 gick vi socialdemokrater till val på att införa utökad lovskola och läxhjälpsgaranti - nu levererar regeringen på dessa löften.
 • Det här innebär regeringens stöd för höga elpriser

  Den 12 januari presenterade regeringen ett förslag om att ge stöd till de hushåll i Sverige som drabbats hårt av höga elpriser. Nu går regeringen vidare med förslaget och presenterar vem som kan få stödet, hur mycket stöd man kan få och när stödet kommer.
 • Över 1,8 miljoner hushåll ska kompenseras för höga elpriser

  Regeringen föreslår ett ekonomiskt stöd till de över 1,8 miljoner hushåll som drabbats hårdast av höga elpriser. Kompensationen baseras på elförbrukning och kommer att innebära ett stöd på upp till 2000 kronor per månad och hushåll, under månaderna december, januari och februari.
 • Socialdemokraterna presenterar nytt internationellt program

  Socialdemokratins nya internationella program belyser vikten av att stå upp för folkrätten och mänskliga rättigheter, stärka Europasamarbetet och värna multilateralismen. En offensiv internationell klimatpolitik presenteras och flertalet konkreta förslag för att öka den globala jämlikheten.
 • Ett särskilt brott för hedersförtryck

  Hedersförtryck har inte någon plats i Sverige. S-regeringen går nu fram med ett lagförslag om att göra hedersförtryck till ett särskilt brott. Redan idag utgör hedersmotiv en straffskärpningsgrund och barnäktenskapsbrott blev ett nytt brott 2020. Att också göra hedersbrott till ett särskilt brott är ytterligare ett viktig steg på vägen för att bekämpa hedersförtryck.
 • Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

  S-regeringen går nu vidare med flera förslag för att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige. Förslagen är de första av flera kommande förslag till föränd­ringar av regel­verket för arbets­krafts­invandring.
 • Restriktioner - det här gäller vid jul och nyår

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten har bestämt att nya restriktioner för att begränsa smittspridningen ska införas från och med den 23 och 24 december. Här kan du läsa mer om vad det innebär.
 • Så vill regeringen förändra premiepensionssystemet

  Regeringen vill förändra premiepensionen för att skapa tryggare och bättre pensioner för alla. Premiepensionen ska vara utformad för pensionsspararnas bästa, inte fondbolagens.
 • Ilan de Basso blir ny Europaparlamentariker för Socialdemokraterna

  På onsdagen stod det klart att Ilan de Basso från Jönköping ersätter Johan Danielsson som Europaparlamentariker för Socialdemokraterna. Ilan förväntas officiellt bli ledamot i Europaparlamentet innan årsskiftet.
 • Krav på bindande anställningsavtal för att få arbetstillstånd i Sverige

  Sverige ska aldrig konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Det är dags att sätta stopp för de företag som missbrukar systemet och utnyjttar utländsk arbetskraft. Nu vill vi införa krav på bindande anställningsavtal för att få arbetstillstånd. 
 • Magdalena Andersson har presenterat den nya regeringen och avgett sin regeringsförklaring

  Den 30 november avgav statsminister Magdalena Andersson sin regeringsförklaring och presenterade den nya socialdemokratiska regeringen. Regeringen har 23 socialdemokratiska statsråd.
 • Polis och åklagare får ökade befogenheter att lyssna av kriminella gäng.

  Magdalena Andersson vänder på den första av de stenar som krävs för att bekämpa gängen. Det handlar om att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till elektronisk information.
 • Magdalena Andersson vald till Sveriges statsminister

  Idag den 29 november 2021 har riksdagen valt Magdalena Andersson till Sveriges 34:e statsminister. Det gör också henne till Sveriges första kvinnliga statsminister. Nästa steg är att Andersson ska bilda en socialdemokratisk regering.
 • Det här står på spel i budgetomröstningen

  Idag röstar Sveriges riksdag om statsbudgeten för nästa år. Den S-ledda regeringen har lagt fram ett budgetförslag med bra reformer för välfärden, tryggheten och klimatet. Mot S-regeringens budget står förslag från SD, M och KD som slår hårt mot vanligt folk.
 • Magdalena Andersson vald till Sveriges statsminister

  Idag den 24 november 2021 har riksdagen valt Magdalena Andersson till Sveriges 34:e statsminister. Det gör också henne till Sveriges första kvinnliga statsminister.
 • Annelie Karlssons röstförklaring i samband med val av statsminister

  Läs Socialdemokraternas gruppledare i Riksdagen Annelie Karlssons röstförklaring under valet av statsminister den 24 november 2021.
 • Socialdemokraterna fördjupar samarbete med självstyre

  Socialdemokraterna avser att fördjupa sitt samarbete med PYD. Amineh Kakabaveh kommer att delta i den grupp med Socialdemokraterna som kommer att arbeta med detta.
 • Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

  KLICKA HÄR FÖR FRÅGOR OCH SVAR PENSIONSFÖRSLAGET! Garantitillägg för pensionärer med låga inkomster Inkomsterna för Sveriges sämst ställda pensionärer är för låga. Regeringen kommer därför under innevarande mandatperiod att lägga fram en strukturreform för att långsiktigt stärka inkomsterna för de pensionärer som har det sämst ställt.Strukturreformen sker i form av att ett garantitillägg till pensionärer med låga inkomster*. Stödet uppgår till som mest 1000 kronor i månaden, och en proposition läggs fram till riksdagen så att den nya lagen kan träda i kraft den 1 september 2022. Garantitillägget kommer med automatik betalas ut av Pensionsmyndigheten från och med januari 2023. Inkomstavräkningen ska beakta att det fortsatt ska löna sig att ha arbetat eller att arbeta, exempelvis ska garantitillägget inte räknas av mot tjänstepension eller arbetsinkomst. Tillägget ska trappas av. Omkring 700 000 individer kommer att omfattas av förslaget. Garantitillägget ska inte tas upp till beskattning och inte påverka storleken på utbetalningar från det befintliga bostadstillägget till pensionärer.Därutöver kommer regeringen under innevarande mandatperiod lägga fram förslag till riksdagen om ett tillfälligt garantitillägg. Förslaget utformas så att Skatteverket månadsvis krediterar individens skattekonto med start senast den sista augusti 2022 till dess att det permanenta garantitillägget är på plats. Det tillfälliga garantitillägget ska i möjligaste mån likna det permanenta garantitillägget. Det kommer att utbetalas till dem som fyller 65 år eller äldre 2022, som under 2021 haft en inkomst som högst motsvarar inkomstnivån för dem som kommer att omfattas av det nya permanenta garantitillägget.I beredningsprocessen av båda ärendena kommer partierna i överenskommelsen att fullt ut medverka i samtliga delar, såsom framtagande av relevanta delar av regleringsbrev, förordningar och proposition till riksdagen.
 • Upp till 1 000 kronor mer i plånboken för de pensionärer som har det tuffast

  Läs överenskommelsen mellan S, V och MP här! Den som har varit med och byggt upp vårt land, och lagt grunden till vår gemensamma välfärd, förtjänar också en trygg ålderdom. Alldeles för många pensionärer har svårt att få privatekonomin att gå ihop.Därför har vi sedan 2014 tagit flera viktiga steg för att förbättra pensionerna. Vi har höjt garantipensionen, höjt bostadstillägget, avskaffat den orättvisa pensionärsskatten som den borgerliga regeringen införde och vi har infört ett pensionstillägg för dem som slitit ett helt yrkesliv med låg lön. I regeringens budget för 2022 höjer vi bostadstillägget ytterligare och vi arbetar för att öka inbetalningarna till pensionssystemet.Nu tar vi nästa steg för att höja pensionerna för dem med lägst inkomster. Vi vill införa ett garantitillägg i bostadstillägget för att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast. Det innebär i praktiken att vi utökar det befintliga konsumtionsstödet i bostadstillägget.Det kommer innebära att omkring 700 000 pensionärer får upp till 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Det förändrade bostadstillägget kommer att betalas ut från och med den 1 januari 2023.I väntan på denna utbetalning kommer garantitillägget tillfälligt att betalas ut via skattekontot från och med slutet av augusti 2022 till dess att ett permanent system är på plats.Detta är förslag som visar respekt för de som byggt upp vårt land som vi är så stolta över. De har rätt till en ålderdom i ekonomisk trygghet.
 • M, SD och KD vill avskaffa stödet för billigare hyresrätter

  Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vill göra det dyrare att bygga billigare bostäder genom avskaffa det statliga investeringsstödet för hyresrätter. Det riskerar att leda till att tusentals planerade bostäder inte kommer bli av, och att bostadsbristen tillåts skena.
 • M, SD och KD vill återinföra funkisskatten 

  Vi socialdemokrater vill ta bort den orättvisa skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, som gör att de får betala mer i skatt än andra. Men Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommer att återinföra den så kallade funkisskatten, om deras gemensamma budget går igenom i riksdagen. Det skulle slå hårt mot funktionsnedsatta, svårt sjuka och utslitna.
 • Talmannen förlänger Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag

  Idag, den 16 november 2021, har talman Andreas Norlén meddelat att Magdalena Andersson fått förläng tid för att sondera förutsättningarna att bilda en regering som kan tolereras av tiksdagen. Andersson ska nu återrapportera till talmannen senast måndagen den 22 november kl. 13.00.
 • Ny S-politik för en säker och demokratisk värld

  Under partikongressen 3-7 november i Göteborg flyttade Socialdemokraterna fram sina positioner för en säker och demokratisk värld, med nya förslag och tydliggöranden om bland annat internationellt samarbete, klimatet och ett starkt folkligt försvar. Bland annat att ett globalt koldioxidpris bör införas med principen att förorenaren betalar. 
 • Ny S-politik för full sysselsättning och snabbare klimatomställning

  Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för att göra kraftfulla investeringar för full sysselsättning och en snabbare klimatomställning.
 • Tobias Baudin vald till partisekreterare för Socialdemokraterna

  Idag, 6 november 2021, beslutade Socialdemokraternas kongress att enhälligt välja Tobias Baudin till ny partisekreterare.- Det är min absoluta övertygelse att det krävs både en stark fackföreningsrörelse och ett starkt socialdemokratiskt parti för att Sverige ska bli ännu bättre – för alla.
 • Ny S-politik för hårdare tag mot gängkriminella och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för att bekämpa brotten och de kriminella miljöerna så att Sverige blir ett tryggt land för alla. Vi vill fortsätta offensiven mot gängen - angripa deras finansiering och skärpa straffen. Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas genom bland annat tydligare restriktioner mot dömda män.
 • Magdalena Anderssons installationstal på Socialdemokraternas partikongress 5 november 2021

  Magdalena Andersson höll sitt installationstal fredagen den 5 november.
 • Ny S-politik för att bryta segregationen och öka takten i klimatomställningen

  Socialdemokraterna kommer vända på varje sten för att bryta segregationen och vill bland annat införa tydligare aktivitetskrav i försörjningsstödet. För att fortsätta stödja den gröna revolutionen inom industrin vill vi även se en kraftig utbyggnad av gröna kreditgarantier. Kreditramen ska ökas till 100 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Det berättade Magdalena Andersson i sitt installationstal på Socialdemokraternas kongress i Göteborg idag.
 • Ny S-politik för att bygga landet starkare med kunskap

  Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för hur vi ska bygga landet med kunskap. Kongressen är enig om att förbjuda vinstuttag ur skolan, att samhället ska ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling, att skolpengen ska göras om från grunden och ett rättvist skolval för alla.
 • Ny S-politik för att stärka välfärden

  Socialdemokraternas partikongress har idag tagit flera beslut för att stärka välfärden. Kongressen är enig om att sjukvården behöver mer personal, bättre arbetsmiljö och kortare köer. Kongressen har även fattat flera beslut som syftar till att stärka trygghetssystemen och öka pensionerna bland annat genom höjd pensionsavgift.
 • Magdalena Andersson vald till partiordförande för det Socialdemokratiska Arbetarepartiet

  Idag, 4 november 2021, beslutade Socialdemokraternas kongress att enhälligt välja Magdalena Andersson till ny partiordförande.- Jag tackade ja till att bli partiordförande för att jag vet att Sverige kan bättre. Och för att jag vet att det är vi socialdemokrater som har lösningarna på de problem som Sverige står inför.
 • Tobias Baudin föreslås av valberedningen som ny partisekreterare för Socialdemokraterna

  Valberedningen har nu meddelat att de föreslår Tobias Baudin som ny partisekreterare för det socialdemokratiska arbetarepartiet.– Tobias Baudin är en politiskt engagerad folkrörelsemänniska. Han är en mycket driven och engagerande ledare som kännetecknas av en vilja till förändring och en förmåga att få med sig många i det arbetet, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.
 • Stärkt ställning för Sveriges skyddsombud

  Nu tar vi ett nytt viktigt steg för att stärka de regionala skyddsombudens ställning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer ge en utredare i uppdrag att ta fram nya förslag för hur de regionala skyddsombuden kan stärkas och få bättre förutsättningar att göra sitt livsviktiga arbete för att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor på arbetsplatserna runtomkring i Sverige.
 • 24 förslag för en bättre arbetsplats för välfärdens personal

  Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger. Nu presenterar Socialdemokraterna i Sveriges kommuner (SKR) och regioner 24 punkter med politiska förslag för den kommande mandatperioden, som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för alla undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och andra 1,2 miljoner medarbetare som bär upp Sveriges välfärd.
 • Magdalena Andersson föreslås av valberedningen till ny partiordförande för Socialdemokraterna

  Valberedningen har idag meddelat att de föreslår Magdalena Andersson som ny partiordförande för det socialdemokratiska arbetarepartiet.– Magdalena Andersson vet hur det är, hon säger som det är och gör det som krävs. Hon har ett starkt stöd i vårt parti och rörelse, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.
 • Nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

  Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen på arbetsmarknaden måste vara kompromisslös. Fusk och brottslighet i arbetslivet ska bekämpas med kraft. Nu inrättar regeringen en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet.
 • Jobb: Partistyrelsens förslag inför kongressen

  Socialdemokraternas partistyrelse presenterade under onsdagen den 22 september nya politiska förslag inför partikongressen i november med fokus på jobb. Bland förslagen finns bland annat ett tydligt arbetsgivaransvar inom gig-tjänster, återinförande av skattereduktion för a-kasseavgiften och fackföreningsavgiften, arbetskraftsinvandring enbart i bristyrken och att heltid ska vara norm för arbetstillstånd.
 • Välfärd: Partistyrelsens förslag inför kongressen

  Idag presenterade Socialdemokraternas partistyrelse nya politiska förslag på välfärdsområdet inför partikongressen i november. Vi ska ha en välfärd alla kan lita på där människors behov är överordnat marknadskrafterna. Välfärdens resurser ska gå just till välfärden – inte till privata vinster. Vi ska ha en äldreomsorg i världsklass, vård efter behov och en skola där alla barns möjligheter växer.
 • Budget 2022: Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin

  Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.
 • 5 miljarder för att stärka svensk sjukvård

  I budgeten för nästa år föreslår regeringen ytterligare fem miljarder för att stärka svensk sjukvård nästa år. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och mer pengar för att hantera coronaköerna i vården.
 • Nu påbörjar vi familjeveckan

  Familjeveckan underlättar för föräldrar att kombinera familjeliv och arbetsliv och är därför viktig för att underlätta i vardagen för många familjer. Under nästa år påbörjar vi införandet av familjeveckan, från och med den 4 april 2022. 
 • Fortsatt beredskap för att hantera coronapandemin

  Coronapandemin är fortfarande är en stor utmaning både i Sverige och globalt. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen därför mer pengar till vaccin och vaccinationer, smittspårning och testning samt en förstärkning av myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ekonomisk ersättning när skola eller förskola stänger.