Aktuellt - Socialdemokraterna

EU-toppmöte med fokus på rättvisa jobb

I dag träffas EU-ländernas ledare i Göteborg för att diskutera rättvisa jobb och hur tillväxten ska komma alla till del. Mötet hålls på initiativ av Stefan Löfven och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Samtliga EU-länder deltar, med undantag för Tyskland, Finland och Cypern.

EU har under lång tid fokuserat på att ta bort handelshinder och underlätta rörligheten på den inre marknaden,  men utan att alltid ta hänsyn till hur det påverkar den enskilde arbetarens villkor . Nu vill man råda bot på detta och lägga större fokus även på medborgaren.  S återigen pådrivande för mer rättvisa Att den socialdemokratiskt ledda regeringen engagerar sig i frågor om schysta villkor för arbetare är inget nytt. Så sent som i slutet av oktober 2017 var arbetsmarknadsminister Ylva...

Helena Salomonson ny kommunikationschef

Från och med måndag tillträder Helena Salomonson rollen som ny kommunikationschef hos Socialdemokraterna och blir därmed den som ska styra partiets kommunikationsarbete under det kommande valåret.

- Vi kommer att gå in i en valrörelse där våra budgetsatsningar på välfärden står mot oppositionens skattesänkningar. Det ger oss bra förutsättningar att arbeta med skarpa kontraster i kommunikationen. Jag är övertygad om att alternativen i svensk politik kommer vara tydligare än på länge, säger Helena Salomonson. Ledare med bred erfarenhet  Helena Salomonson kommer senast från en tjänst som politiskt sakkunnig på statsrådsberedningens samordningskansli. Tidigare har hon bland annat arbetat s...

Åtgärdspaket kring LSS

Regeringen tänker nu ta fram ett förslag till lagändring som innebär ett återställande av tidigare ordning så att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.

"De senaste årens praxisutveckling på assistansens område har förändrat situationen snabbt för både enskilda individer och kommuner. Vi har nu hamnat i en situation där många upplever rättspraxis som oförutsägbar och svårförståelig och assistansen inte kan utföras så som det är tänkt. Det skapar oro hos brukare och deras nära, men innebär också en fara för assistansersättningens legitimitet i stort" skriver Åsa Regnér i en debattartikel i Aftonbladet . Lagändringar för att skapa mer förutsägb...

Berätta på - metoo@socialdemokraterna.se

Under fredagen gick ett upprop ut under namnet #imaktenskorridorer. I uppropet delar kvinnor sina berättelser om sexuella trakasserier inom politiken.

För oss socialdemokrater gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden. Vi har tillsatt en särskild grupp under ledning av vår kanslichef Lisa Hedin som kommer att ta fram ytterligare åtgärder. Gruppen är direkt underställd partisekreteraren. I gruppen ingår kanslichef Lisa Hedin, HR-chef Mikael Björk Blomqvist och vice gruppledare i riksdagen Berit Högman. Redan nu har vi upprättat en...

Höstkampanjen överträffade sina mål

I och med höstkampanjen som pågick mellan den 2-15 oktober hade partiet som mål att värva 1000 nya medlemmar och att prata med så många väljare som möjligt om hur vi skapar ett tryggare Sverige. Båda målen uppfylldes med bravur. Facit: 1103 nya medlemmar och över 22 000 samtal!

Partiet har högt ställda mål när det kommer till att värva fler medlemmar. En av dem som har till uppgift att göra målen till verklighet är höstkampanjens outtröttlige projektledare Ashkan Panahirad. Ashkan jobbar till vardags med väljardialog på partikansliet. - För mig känns det oerhört kul att vi återigen lyckades nå vårt mål om nya medlemmar. Det ger energi till hela rörelsen, och den tänker vi minsann ta vara på! Dessutom tolkar jag det som ett tydligt styrkebesked inför det kommande...

Åtgärder mot internationella stöldligor

Stölder och inbrott ställer till stor skada, inte minst på den svenska landsbygden. Det handlar om vanligt folk som får sina ägodelar stulna och sina bostäder förstörda. Ofta är det internationella stöldligor som ligger bakom. Justitieminister Morgan Johansson ska nu ta fram åtgärder för att bekämpa ligorna.

– Man ska känna sig trygg var än man bor i landet. Ute på landsbygden är det vanligt med internationella ligor som står för hälften av bostadsinbrotten och majoriteten av stölder av jordbruksmaskiner som sedan tas ur landet. Det måste få ett stopp, säger Stefan Löfven.  Senast i februari 2018 kommer justitieministern att prensentera åtgärder. Därtill kommer Polisen, Tullverket och Kustbevakningen få i uppdrag att analysera hur även de kan förbättra sin samverkan för att bekämpa ligorna....

Våra åtgärder mot skatteflykt

Att rika människor gömmer pengar i skatteparadis är helt oacceptabelt. Den svenska modellen bygger på att alla som jobbar också betalar skatt. Genom skattsedeln bekostar vi mycket av det som ligger till grund för vår samhällsgemenskap så som skola, försvar, pension och polis.

– Ett fungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen. Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för världens länder, säger finansminister Magdalena Andersson. Regeringens åtgärder mot skatteflykt Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte Inför automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare Inför informationsplikt för skatterådgivare Skapa en global svart lista över icke...

Våra satsningar på trygghet

I och med den kommande budgeten satsar vi stort på att öka tryggheten i hela landet. Det handlar bland annat om fler poliser och militärer och om höjda barnbidrag och sänkt pensionärsskatt. Vi skärper också straffen för vapenbrott och ser över hur vi ska skärpa straffen för angrepp mot blåljuspersonal.

Våra satsningar för ökad trygghet Polisen får 2 miljarder mer redan 2018. Fram till 2020 får polisen hela 7 miljarder i ökade resurser För att polisen ska kunna göra sitt jobb så måste resten av rättskedjan fungera, därför får också bland andra Säpo, Tullen och Kriminalvården mer pengar redan 2018 100 miljoner satsas på att bekämpa hedersförtryck Försvaret får 2,7 miljarder kronor mer årligen Våra satsningar för bättre välfärd Den orättvisa pensionärsskatten sänks rejält. 75 procent av Sverig...

Regeringen får igenom lika lön för lika arbete på EU-nivå

Efter att regeringen drivit på hårt i EU i frågan om utstationerad arbetskraft har unionen nu beslutat att ändra reglerna. Principen som nu ska gälla inom EU är lika lön för lika arbete på samma arbetsplats.

I EU finns omkring 2 miljoner utstationerade arbetstagare. Utstationerad är den som arbetar i ett annat land än det egna. Hittills har utstationerade enbart varit garanterade minimilön i värdlandet. Det betyder att två personer som utför samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete. Regeringen har nu efter idogt arbete varit med om att driva igenom en förändring i EU. - För utländsk arbetskraft i Sverige betyder det bättre lön och ökad trygghet. För svenska...

S vill höja undersköterskornas yrkesstatus

Det måste bli tydligare vilka kompetenser undersköterskor har, och därför måste undersköterskeutbildningarna också bli mer likvärdiga över hela landet. Ungefär så resonerar fackförbundet Kommunal som en tid drivit på för att undersköterska ska bli ett legitimationsyrke. Regeringen meddelar nu att man tillsätter en utredning som ska se över det hela.

– Sverige har ungefär 180 000 undersköterskor vilket gör dem till Sveriges största yrkesgrupp. Vi vill tydliggöra undersköterskornas viktiga yrkesroll med målsättningen att långsiktigt trygga kompetensen i välfärdens verksamheter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.