Aktuellt - Socialdemokraterna

Mer pengar till barnfamiljer

Regeringen höjer barnbidraget och studiebidraget för elever med 200 kronor till 1250 kronor per månad och barn. Det här är den första höjningen på 10 år och den innebär en fördubbling jämfört med Socialdemokraternas vallöfte om en höjning med 100 kronor.

"Det går bra för Sverige nu och framgångarna ska komma alla till del. Att höja barnbidraget är ett smart sätt att förbättra alla barnfamiljers ekonomi" säger finansminister Magdalena Andersson.  År 2006 höjdes beloppet senast, då till 1050 kronor. Under den moderatledda regeringen 2006-2014 höjdes inte barnbidraget en enda gång. Höjningen på 200 kronor gäller från 1 mars 2018 och gäller också förlängt barnbidrag.  På samma sätt höjs studiebidraget inom studiehjälpen (som främst går till...

Budget 2018

Budgeten för 2018 innehåller historiskt stora satsningarna på bland annat polisen, välfärden och skolan. Budgeten har namnet ”Samhällsbygget – investera för framtiden” och innefattar reformer för närmare 40 miljarder kronor.

Från underskott till överskott Efter valet 2014 övertog den socialdemokratiskt ledda regeringen ett underskott på 60 miljarder från de borgerliga. Genom en ansvarfull ekonomisk politik har det underskottet vänts till ett överskott. Och det är detta överskott som nu ska användas till att investera i den svenska modellen. Ända sedan regeringen tillträdde har den varit tydlig med att välfärden ska rustas upp, att tryggheten ska stärkas samt att jobben ska bli fler.

Historiskt stora satsningar på sjukvården

Idag presenteras flera stora satsningar på hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att förbättra barns och vuxnas hälsa och förlossningsvården som utökas med en miljard kronor per år i en femårig satsning, 2018–2022.

Tillskottet till förlossningsvården ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården, för att på så sätt ge en tryggare vård för blivande föräldrar.      - Det går bra för Sverige – och då kan vi välja om vill vi fortsätta att investera i välfärden och det gemensamma samhällsbygget, eller satsa resurserna på stora skattesänkningar. För regeringen är valet enkelt. Vi väljer att satsa på sjukvården och på socialtjänsten, säger...

En bra och jämlik skola

Alla barn ska få en bra start i livet. Alla ungdomar ska ha möjlighet till högre utbildning och ett jobb. Därför vill vi satsa på fler lärare, lovskola, bättre gymnasium och utbildningsplatser för fler i jobb.

Regeringen har sedan början av mandatperioden gjort stora investeringar i skolan. För 2017 är satsningarna uppe i mer än 11 miljarder kronor i särskilda satsningar riktade till skolan. Tre år in i mandatperioden har detta resulterat i 20 000 fler anställda i skolan, högre personaltäthet i förskoleklass och lågstadiet, de minsta barngrupperna i förskolan på 25 år, höjda löner och en bättre arbetsmiljö för fler lärare. Kunskapsresultaten ökar i internationella mätningar. Målet är en likvärdig...

Regeringen fördubblar tandvårdsbidraget

Regeringen levererade idag ytterligare en kraftfull åtgärd för att öka jämlikheten i vårt land. Den här gången handlar det om en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget.

Tänderna är en klassfråga, och därför var det med stor entusiasm som socialminister Annika Strandhäll idag kunde presentera en konkret satsning på tandhälsa i den kommande budgeten. Tandvårdbidraget för unga vuxna och äldre fördubblas från 300 kr till 600 kr per år. - Du ska inte behöva gå med en klump i magen av ekonomisk oro inför nästa tandvårdsbesök. Välfärden ska ställa upp när du behöver den, säger socialminister Annika Standhäll. Den socialdemokratiskt ledda regeringen är fast besluten...

Lyckobesked till landets pensionärer!

Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu mer än vad som tidigare utlovats. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas nu helt bort till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år.

Många av Sveriges pensionärer lever på alltför knappa marginaler. Att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten har därför varit ett viktigt mål för den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan dag ett. Nu när ekonomin går bra ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Hela skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara borta till 2020.

Regeringen satsar stort på ökad trygghet

I dag meddelade Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson att regeringen satsar 750 miljoner kronor 2018 för att stärka rättsväsendet och öka tryggheten i samhället. Konkret handlar det om mer pengar till bland andra Tullen, Säpo och Kriminalvården. Dessutom ökade insatser mot hedersvåld och våldsbejakande extremism.

Den stora satsningen på polisen som kommer nästa år kräver en förstärkning av hela rättskedjan. Därför investerar regeringen cirka 750 miljoner kronor under 2018 för att förstärka rättsväsendet och öka tryggheten.

Kvalificerat politiskt ledarskapsprogram

Socialdemokraterna anordnar nu en utbildning på högsta möjliga nivå, som en av flera insatser för att utveckla framtidens politiska ledare.

Om utbildningen Vårt parti är inne i ett intensivt arbete med att utveckla både politik och organisation. Med tydliga kongressbeslut och ett offensivt regeringsarbete som grund så pågår förberedelserna inför ett fortsatt arbete i regeringsställning efter valet 2018.                   Därför söker vi dig som är intresserad av att bidra till att förverkliga en socialdemokratisk politik i regeringsställning. Utbildningen är en krävande politisk hantverksutbildning som riktar sig till dig som vil...

Hela Sverige-satsning: leva, arbeta och driva företag i hela landet

Sverige har under alltför lång tid har haft en centraliseringstrend som inte har varit bra. I ett steg att råda bot på detta satsar regeringen nu 1,2 miljarder kronor under namnet hela Sverige-satsning i budgeten för 2018. Det är satsningar för att förbättra villkoren att leva, arbeta och driva företag runt om i hela Sverige.

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar. Här kan du läsa en kort sammanfattning av vad respektive del innehåller:   Service och goda levnadsvillkor i hela landet  Staten ska vara närvarande i hela landet. Därför satsar regeringen nu pengar på att inrätta statliga servicecenter, och på att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska öppna nya kontor. Kommuner med stora utmaningar får statsbidrag för att utveckla näringsliv och öka tillväxten Gröna jobb i hela landet ...

Regeringen storsatsar på jobben

Fler utrikesfödda måste komma i arbete, och för att företagen ska få tag i rätt utbildad arbetskraft måste vi storsatsa på utbildning. Ungefär så sammanfattas kärnan i den stora jobbsatsningen som regeringen presenterade här om dagen.

Sveriges arbetsmarknad är mycket stark. Nästa år väntas arbetslösheten sjunka till under 6 procent. Sedan regeringen tillträdde har 200 000 fler människor kommit i arbete. Dock kvarstår ett antal utmaningar: företag som inte hittar rätt utbildad arbetskraft, och det faktum att för många utrikesfödda inte kommer i arbete.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.