Aktuellt - Socialdemokraterna

Stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför går vi till val på att stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och säkerställa att undersköterskors löner och villkor inte hålls tillbaka.

Vi går till val på att stoppa vinstjakten Allt fler kommer att behöva äldreomsorg och fler anställda behöver rekryteras. Då måste vi säkerställa att medborgarnas skattepengar går till det som de är avsedda för: fler undersköterskor med bättre villkor – inte till obegränsade vinster. Under en lång tid fanns en naiv syn på att privatiseringar och marknadslösningar skulle leda till att löner och villkor förbättrades. Nu kan vi konstatera att de vinstdrivande företagen håller nere personalens lön...

Röj-stöd till privata skogsägare

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle. Vi vill ta tillvara på hela landets jobbpotential, inte minst inom de gröna näringarna. Därför föreslår vi ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning.

Nya arbetstillfällen och grön omställning Socialdemokraterna vill underlätta för privata skogsägare att röja skog och därigenom bidra till att skapa nya arbetstillfällen, samt till en snabbare övergång mot ett fossilfritt Sverige. Mer skogsröjning kan skapa arbetstillfällen som kräver kort utbildning, bidra till integration och skapa jobb i glesbygd, samtidigt som det gynnar skogsnäringen i stort. Därför vill vi införa ett Röj-stöd som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt för privata skogsägar...

Ersätt stafettläkare med fasta läkare

Socialdemokraterna går till val på att bryta sjukvårdens beroende av hyrpersonal. I vårt starka samhälle bygger en trygg vård på att personalen har tillräckligt många kollegor, med rätt kompetens, och att de hinner och orkar göra ett bra jobb.

Ökad kontinuitet för en tryggare vård Systemet med stafettläkare drar stora resurser från den ordinarie personalen och gör att patienter träffar onödigt många olika läkare vilket riskerar patientsäkerheten. –  Personalen är helt avgörande för att patienterna ska få en trygg och bra vård. Vi ska bryta det stora beroendet av bemanningspersonal och hyrläkare. Det är dåligt för patienterna, som får berätta sin sjukdomshistoria för ständigt nya vikarier. Det är dåligt för personalen, som hela tide...

Stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården

Socialdemokraterna går till val på att skapa ordning och reda i vården genom att stoppa privatiseringar och gräddfiler där en del kan köpa sig före i vården. I vårt starka samhälle ska du känna dig trygg med att vården finns där för alla när den behövs.

Valet blir en folkomröstning om välfärden Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum i vården. Tanken var att marknadslösningar skulle leda till ökad mångfald, minskade kostnader och förbättrade villkor för personalen. Efter flera decennier ser vi att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna allt mer tid åt administratio...

Stefan Löfvens sommartal

Här kan du läsa partiordförande Stefan Löfvens sommartal från Norrtälje den 12 augusti 2018.

Observera att det talade ordet gäller. Vänner, Norrtäljebor, ”Vi önskar nog alla ibland att vi hade levt i en lugnare värld […] Men även om vår tid är svår och förbryllande, så är den också uppfordrande och full av möjligheter.” Så sa Robert Kennedy år 1961. Jag känner samma sak idag. Världen är långt ifrån lugn. Klimatet förändras dramatiskt. Handelskrig startas, hatet växer, och extremhögern är på frammarsch. Falska fakta allt större plats, förvrider de demokratiska samtalen, och gör att al...

Vi går till val på bättre arbetsvillkor i välfärden

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd och fler i arbete. I stunder då livet är ömtåligt behöver samhällets stöd vara starkt. Vi går nu till val på att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom välfärden.

Det blir fler barn och äldre i vårt land och vi behöver se till att alla får en trygg omsorg. Då behövs mer personal som både kan och orkar jobba. För att fler ska vilja utbilda sig inom välfärdsyrken måste arbetsvillkoren förbättras rejält. Schyssta villkor för välfärdens hjältar Idag föreslår vi ytterligare reformer för att fler ska vilja jobba med omvårdnaden av våra barn och äldre. Vi vill att minst 90 procent av all personal inom välfärden ska ha tillsvidareanställningar. För att fler sk...

SD:s högerpolitik hotar den svenska modellen

Vi socialdemokrater vill inget hellre än att fokusera på vår egen politik, som i korthet sammanfattas så här: vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. För vi vet att det är så vi skapar ett tryggare Sverige. Men det är också vår skyldighet att göra de politiska förslagen så tydliga som möjligt för väljarna – att visa på var de olika partierna faktiskt står i viktiga frågor. Därför presenterade Magdalena Andersson och Peter Hultqvist idag en granskning av SD:s ekonomiska politik.

SD är ett högerparti   Sverigedemokraterna beskriver sig själva som ett mittenparti i svensk politik. Men vår nya granskning visar på flera punkter att SD är ett utpräglat högerparti. Vår granskning visar bland annat att Sverigedemokraterna vill genomföra omfattande nedskärningar och skattesänkningar. Även fördelningspolitiskt har SD:s samlade förslag kraftig slagsida: de som tjänar mest får störst skattesänkningar och drabbas ofta minst av nedskärningarna i välfärden. Sverigedemokraterna vil...

Socialdemokraterna presenterar valkampanj

Idag presenterade Socialdemokraterna den valkampanj som ska löpa fram till valdagen. Bland annat presenterades våra valaffischer med de fyra vallokomotiven samt en reklamfilm där Stefan Löfven berättar vilket Sverige han vill ha och hur han vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige. Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle  – med mer resurser till skolan och vården, höjda pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så skapar vi ett tryggare Sverige för alla. För oss är det långt mycket viktigare än skattesänkningar för de som redan har mest. Socialdemokraternas valkampanj 2018 – Kampanjen handlar om att visa vad vi vill med Sverige. Vi vill berätta för väljarna om vår vision: ett...

Bättre vägar på landsbygden – för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

Bilen är avgörande för människors möjligheter att kunna leva och jobba i hela landet. Den S-ledda regeringen har därför gjort flera riktade insatser för bättre vägunderhåll på landsbygden. Det har varit framgångsrikt, men mer behöver göras. Socialdemokraternas besked idag är därför att vi nästa mandatperiod ökar medlen till underhåll av vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen.

Vi investerar i ett starkare samhälle Vi kan inte skattesänka oss till bättre vägar. Det kräver tvärtom investeringar. Sverige har idag en stark ekonomi, och vi socialdemokrater anser att den styrkan ska komma hela landet till del. Därför vill vi under nästa mandatperiod satsa ytterligare en halv miljard kronor årligen på att förbättra vägarna på svensk landsbygd.  - Den S-ledda regeringen har gjort flera riktade och framgångsrika insatser för vägunderhåll i landsbygd men mer behöver göras....

Nya förslag på vägen mot världens första fossilfria välfärdsland

Klimatkrisen är mänsklighetens svåraste utmaning. Vi socialdemokrater vill ta oss an den uppgiften genom att modernisera Sverige. Vi presenterar nu förslag på vägen mot vårt mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Att ha en politik för att hantera klimathotet är en viktig del i detta.

S har höga klimatambitioner Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under denna mandatperiod lagt en lång rad skarpa förslag för att klara omställningen mot ett fossilfritt välfärdsland och nå de klimatmål som riksdagen beslutat om. Budgeten för miljö och klimat har fördubblats jämfört med alliansens sista budget 2014.  Men det är åtgärder som Moderaterna och SD hotar att avbryta. M och SD sätter skattesänkningar före investeringar för jobb och minskade klimatutsläpp. Eftersom M och SD in...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.