Aktuellt - Socialdemokraterna

Damberg: säkra grundvattnet i hela Sverige

”Jakten på grundvatten behöver intensifieras” säger näringsminister Mikael Damberg om torkan och vattenbristen.

Året 2016 var det torraste året i Sverige på 40 år. Även i år är torkan svår i delar av landet vilket orsakar vattenbrist. Regeringen ger nu i uppdrag att öka sökandet av grundvatten och satsar mer resurser på att säkra grundvatten. – Jakten på grundvatten behöver intensifieras. Den information om grundvatten som Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tar fram åt länsstyrelser och kommuner har blivit viktigare i takt med de historiskt låga grundvattennivåer vi nu upplever. SGU får ett tydliga...

Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år

”Ingen ung ska börja yrkeslivet i långtidsarbetslöshet" säger Ylva Johansson

”Jag bedömer att regeringen kommer att uppfylla löftet redan i höst om att införa en 90-dagarsgaranti” säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. ”Ingen ung ska börja yrkeslivet i långtidsarbetslöshet. Alla unga ska erbjudas en insats inom 90-dagar.”   Ungdomsarbetslösheten ligger i dag på 17,3 procent, vilket är den lägsta noteringen på 14 år. Sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv, samtidigt som arbetslösheten i landet fortsätter att minska. Sedan regeringsskiftet är över 200 00...

Magdalena Andersson talade i Almedalen

I kväll talade finansminister Magdalena Andersson i gotländska Almedalen. Andersson fokuserade bland annat på problemen med den skriande ojämlikheten och på välfärdens behov av mer resurser.

- Om jag får vara er finansminister efter valet, i oktober 2018, då kan jag idag försäkra er att vi kommer avsätta de resurser som krävs. Nästa mandatperiod, då blir det minst 20 miljarder till som går till välfärden. 20 miljarder. Det motsvarar kostnaden för var tredje förskola i Sverige eller 40 000 undersköterskor. Här ska det bli skillnad på riktigt, sa Magdalena Andersson.  Läs hela talet här (PFD)

Vallöfte: 20 miljarder mer till välfärden

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson Socialdemokraternas vallöfte inför nästa mandatperiod: minst 20 ytterligare miljarder ska tillföras kommunsektorn för en välfärd av hög kvalitet i hela landet.

Det går bra för svensk ekonomi – de stora underskott som regeringen ärvde av den borgerliga regeringen har vänts till överskott och lägg där till att arbetslösheten sjunker. Men den demografiska utvecklingen visar samtidigt att kraven på välfärden framöver kommer att öka, med en befolkning bestående av fler barn och fler äldre. För att möta utvecklingen presenterade Magdalena Andersson i dag Socialdemokraternas vallöfte: att använda de framväxande överskotten för att stärka välfärden genom fl...

Stefan Löfven under arbetsmöte på Rosenbad

Stefan Löfven reser i Sverige för att diskutera trygghet

Stefan Löfven under arbetsmöte på Rosenbad Foto: Victor Svedberg

- Det är dags att fler viljor från förorter och bruksorter, landsbygd och skärgård, får ta större plats i svensk politik – inte minst i en tid när tilltron till politiken minskar och extremismen växer, säger Stefan Löfven.

Samtidigt som politkerveckan i Almedalen pågår för fullt beger sig Stefan  Löfven  på resa ut i landet för att  träffa   dem som jobbar och skapar trygghet för att vi andra ska kunna njuta av sommarledigheten :   p oliser, alla i vården  och  omsorgen  och många and r a .   - Att träffa och samtala med människor är något av det jag värderar allra högst i min roll som statsminister och under nästa vecka hoppas jag att få träffa många av er på min resa genom sommarsverige,  säger Stefan  Löfven...

Utbildningsplikt för nyanlända

Sveriges arbetsmarknad är mycket stark. Men till följd av det stora flyktingmottagandet 2015 ökar nu inskrivningarna vid Arbetsförmedlingen. En del av dem som nu ska in i etableringsuppdraget bedöms sakna tillräcklig utbildning för att kunna få ett jobb, och det är dessa personer som ska omfattas av den nya utbildningsplikten som i korthet innebär: delta i utbildning som för dig närmare arbetsmarknaden, annars kan din ersättning komma att dras in.

- Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. - Utbildning är en grundplåt för att kunna få ett arbete i Sverige. Nu ställer vi krav på individen att utbilda sig och vi anpassar den kommunala vuxenutbildningen för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända med kort utbildning att kunna utbilda sig snabbt, säger...

Almedalen 2017

I år går politikerveckan i Almedalen av stapeln mellan den 2 och 9 juli. Onsdagen den 5 juli är det Socialdemokraternas dag och finansminister Magdalena Andersson talar i Almedalen kl 19.00. Under dagen är du även välkommen till våra aktiviteter i Almedalsparken. Hela vårt program hittar du här.

Tisdag 4 juli -  Ekonomiskt seminarium  Joseph Stiglitz är Magdalena Anderssons gäst på årets ekonomiska seminarium. Temat är inkluderande tillväxt, med fokus på hur välfärdsstaten kan främja både tillväxt och jämlikhet. Stiglitz är tidigare Nobelpristagare i ekonomi, och är nu professor vid Columbia University. Han har tidigare haft en rad tunga uppdrag såsom chefsekonom för Världsbanken och ekonomisk rådgivare till Bill Clinton. Seminariet kommer att vara på engelska, med teckenspråkstolkni...

En halv miljard för fler jobb och bättre välfärd

Sverige står inför två stora utmaningar: det behövs fler som jobbar i välfärden samtidigt som alltför många står långt från arbetsmarknaden. Därför satsar regeringen nu en halv miljard på extratjänster - ett tillskott till kommunerna för att anställa fler inom skolan, vården och omsorgen.

Extratjänsterna är till för människor som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Det kan handla om både långtidsarbetslösa och nyanlända. Syftet med regeringens satsning är att med en lösning mota två problem: att få in de här människorna på arbetsmarknaden och samtidigt avlasta den många gånger hårt ansträngda personalen inom skolan, vården och omsorgen. Konkret kan det handla om att ge fler äldre möjligheten att få gå en promenad i solen eller att hjälpa lärarna med administration o...

Regeringen satsar på utsatta skolor

Ojämlikheten mellan svenska skolor ökar. I hopp om att råda bot på detta presenterade regeringen i dag en stor satsning på de mest utsatta skolorna.

De svenska skolresultaten har fallit under en rad år. Dock visade de senaste stora internationella skolmätningarna PISA och Timss på en viss förbättring för svensk del. Men ett stort problem kvarstår: ojämlikheten mellan skolor fortsätter att öka.  Stefan Löfven och utbildningsminster Gustav Fridolin lät i dag meddela att regeringen vill satsa 1,5 miljarder i höstbudgeten på att exempelvis anställa fler lärare och stärka kompetensutvecklingen i utsatta skolor.  – Om man inte lägger mer pengar...

Regeringen fortsätter att satsa på välfärden

I dag kunde Magdalena Andersson och regeringen presentera ytterligare en stor satsning på svensk välfärd. Utöver de 10 miljarder som regeringen tidigare permanentat till kommuner och landsting kommer nu en satsning på ytterligare 5 miljarder i höstens budget.

På dagens pressträff kunde finansministern berätta att två utav dessa miljarder ska gå till att förbättra arbetsvillkor och till vidareutbildning för personal inom vården. Bra arbetsmiljö och chanser till vidareutbildning är viktigt av flera skäl, inte minst för patienttryggheten, och dessutom för att öka och yrkets attraktivitet. Därutöver kommer en miljard av dessa fem miljarder att gå till den tidigare kommunicerade patientmiljarden som ska ge en mer tillgänglig och samordnad vård. Vad som...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.