Aktuellt - Socialdemokraterna

En särskild rubricering för hedersbrott

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande och som är av yttersta vikt att samhället markerar med kraft mot. Kampen mot alla former av hedersförtryck är därför en högt prioriterad fråga för den socialdemokratiskt ledda regeringen som nu vill införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott. Det är en viktig del i att bygga samhället starkare för alla.

Att samhället reagerar kraftfullt mot alla former av hedersförtryck är av största vikt. Trots att viktigt arbete har bedrivits av flera regeringar i syfte att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck finns det ett behov av att, som ett komplement till det arbetet, ytterligare utreda hur sådana beteenden som hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i bör hanteras straffrättsligt.  -      Vi måste sända tydliga signaler om att samhället ser ytterst allvarligt på alla former av hedersr...

Samordningskansli för Liberalerna inrättas i Regeringskansliet

I augusti inrättas ett samordningskansli för Liberalerna i Regeringskansliet. Kansliet kommer att bestå av fem medarbetare från Liberalerna och arbeta med genomförandet av Januariavtalet.

Samordningskansliet inrättas för att underlätta arbetet med att genomföra de 73 punkterna i Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Organisatoriskt kommer kansliet att inrättas i Statsrådsberedningen. Kansliet kommer att bestå av totalt fem politiskt anställda från Liberalerna. Under förhandlingen av Januariavtalet förhandlades en möjlighet för Centerpartiet och Liberalerna att ha egna politiskt anställda i Regeringskansliet fram. Liberalerna har...

Magdalena Anderssons tal i Almedalen 2019

Tal av finansminister Magdalena Andersson under Almedalen den 5 juli 2019.

Observera att det talade ordet gäller! Tack för välkomnandet Ulla! En sån här kväll kan jag inte säga annat än: vi är på världens vackraste ö. Det är väldigt fint att vara här igen. Med alla åhörare. Här på Almedalens gräsmatta och framför tv-apparater och skärmar. Alldeles nyss pratade jag med en av kvällens tittare. Min mamma Birgitta. Vi pratade om pelargonerna på hennes balkong. Vad hon ätit till middag. Och om Moses från hemtjänsten som är där och tittar till henne. En av dem som inte ba...

Så ska vi säkra välfärden

Alla har rätt till en välfärd som finns där när vi behöver den – inte minst våra äldre som byggt det Sverige som vi är så stolta över. Därför krokar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu arm med kommuner, landsting och fackföreningar för att utveckla svensk välfärd. Arbetet kommer att ske inom ramen för en välfärdskommission.

Välfärdskommissionen presenterades av finansminister Magdalena Andersson och civilminister Ardalan Shekarabi vid en pressträff. – Välfärden är vårt viktigaste omfördelande verktyg för att skapa ett jämlikt samhälle. De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden, detta i en tid då vi blir fler äldre. Att vi lever allt längre är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle, men innebär också en stor utmaning. Tillsammans behöver vi hitta...

Socialdemokraternas ekonomiska seminarium: Mer resurser krävs till välfärden

Att fler svenskar lever allt längre är en framgång för folkhälsan och ett styrkebesked för den välfärd vi gemensamt byggt upp. I kombination med att barnafödandet ökar ställer det dock krav på välfärden där vi kommer att behöva rekrytera tiotusentals undersköterskor, lärare, vårdbiträden och barnskötare under de kommande åren. Om denna utmaning handlade årets ekonomiska seminarium under Almedalsnveckan.

Under ledning av journalisten och författaren Katrine Marçal diskuterade finansminister Magdalena Andersson (S) hur Sverige ska möta den här utvecklingen tillsammans med Karin Sundin (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Örebro län, Catharina Borgenstierna , VD för Camanio Care och Anders Ekholm , senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier. Paneldeltagarna diskuterade bland annat  hur välfärden ska säkras och hur ansvaret att garantera kvalitet i välfärden ska fördela...

Förbjud rasistiska organisationer

Rasistiska organisationer sprider hat och hot via medier och på internet och skapar otrygghet för många. De rasistiska organisationerna utgör ett särskilt hot mot vårt samhälle. Vi tar det på största allvar och vill därför förbjuda rasistiska organisationer.

Rasistiska organisationer bidrar till att sprida rasism på ett organiserat vis och skapar otrygghet för många. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör ett hot mot enskilda individer och demokratin och personer inom den miljön bedöms ha förmåga att kunna begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige. Därför anser vi Socialdemokrater att rasistiska organisationer ska förbjudas. -          Nazismen är ingen åsikt, det är ett brott mot mänskligheten. Men nazistiska och andra...

Stefan Löfven reser i sommar-Sverige

I år väljer Stefan Löfven än en gång att avstå Almedalsveckan och istället möta folk som sällan träffar politiker – och aldrig skulle besöka en politikervecka. Bland annat reser partiordföranden till orter i Halland, Skaraborg, Östergötland och Värmland.

Vi socialdemokrater vet att det som ofta beskrivs som en konflikt mellan stad och land i grunden är klassklyftor och ojämlika livsmöjligheter beroende på var du bor. Därför kan lösningarna inte bara gå ut på riktade satsningar som bredbandsutbyggnad och regionala projekt – utan skapandet av ett starkare samhälle i sin helhet, som har kraft att säkra välfärd och jämlika livschanser i hela landet, från barndom till ålderdom. Därför kommer Stefan Löfven i år besöka allt från unga sommarjobbare...

9,4 miljarder till mer tillgänglig vård och kortare köer

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, korta vårdköerna, motverka ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

-          Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren. Satsningen innebär att alla landsting i Sverige får mer pengar att satsa på sina medarbetare, så att de kan ge en bättre vård. Satsningen innebär också att alla landsting får mer pengar...

Hårdare tag mot svartkontrakt för att komma åt kriminella gäng

Riksdagen beslutar nu åtgärder för att stoppa handeln av svartkontrakt och i längden minska antalet svartkontrakt på hyresrätter. Otrygga boendeformer och svartkontrakt ger grogrund för kriminalitet och gängkriminalitet. Socialdemokraterna vill få stopp på de otrygga boendeformerna som ett steg för att komma åt gängkriminaliteten.

- Svartkontrakt och otrygga boendeformer skapar en utsatthet som kan utnyttjas. I flera av våra miljonprogramsområden som byggs upp av hyresrätter ser vi trångboddhet och utsatthet som utnyttjas av kriminella organisationer. Denna otrygghet och utsatthet utnyttjas idag och är grogrund för kriminella organisationer att verka, säger Johan Löfstrand (s), gruppledare för Socialdemokraterna i civilutskottet Regeringen har föreslagit åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av...

Partiledardebatt i riksdagen 12 juni - öppningsanförande

Stefan Löfvens öppningsanförande från partidelardebatten i riksdagen den 12 juni 2019.

Observera att det talade ordet gäller! Herr talman! Om sex månader går vi in i ett nytt decennium. Förra seklets 20-tal var avgörande i svensk historia. Sverige tog sina första, stapplande, demokratiska steg. Men ojämlikheten var skriande. Som Per Albin Hansson påpekade: ”Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället.” * * * Nu har vi njutit hundra år av demokrati. Många som lyssnar idag,  från gamla jordbruksgårdar och...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.