Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Det här får du som medlem

Här kan du läsa om vad du får tillgång till som medlem i Sveriges största folkrörelse.

Gemenskapen

Förening för samhällsförändring

Det går inte att prata medlemskap utan att prata gemenskap. Det är i positiva möten tillsammans med andra som de riktigt stora förändringarna sker. Du kommer att träffa många nya spännande människor och kanske få vänner för livet. Det är också en viktig sida av att vara medlem i Socialdemokraterna.

I din lokala S-förening finner du gemenskap med andra i de lokala frågorna. Hur löser ni problemen i era kvarter? Hur skapar ni en finare park? Men gemenskap finns också i att vara tillsammans i kampen för ett bättre samhälle - där når vi varandra oavsett var i Sverige vi finns. Vi har också en styrka i att vi hjälper varandra från landsände till landsände och tar del av varandras erfarenheter.

Utbildning och nya kunskaper

Det finns speciella utbildningar riktade till nya medlemmar, och ledarskapsutbildningar för dig som blir folkvald. Men det finns också utbildningar som berör olika politikområden, som exempelvis jobb och näringsliv, utbildning samt välfärd. Om du saknar något ämne så finns det också möjlighet att föreslå en ny cirkel eller att starta en egen.
Här kan du läsa mer om våra utbildningar

Föreläsningar

S-föreningar över hela landet anordnar spännande föreläsningar och seminarium i olika ämnen, eller kanske är det du som brinner för ett ämne och arrangerar föreläsning?

Seminarier är ett bra sätt att fördjupa sig i ett speciellt ämne. Till seminarierna kan man bjuda in forskare, politiker, journalister och andra intressanta föredragshållare.

Som medlem har du alltid chansen att lära dig mer.

Studier
forum för medlemmar

Verktyg för politiskt engagemang

"Rosen för alla” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Socialdemokraternas intranät för alla medlemmar. Via medlemsportalen kan du ha kontakt med dina föreningar, hänga med i kampanjer och ta del av erbjudanden.

Här hittar du också verktyg för hur du påverkar, som till exempel hur man sprider politik på nätet, skriver en motion eller driver en lokal kampanj.

På Rosen för alla får man även den senaste informationen om vad som händer i vårt parti och vår politik.

Bli en del av gemenskapen - bli medlem nu!