Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Nu är det klart, Socialdemokraternas kamp för bättre pensioner för de pensionärer som har det allra tuffast lyckades.

Garantipensionen kommer att höjas med 1 000 kronor från augusti, med utbetalning så fort som möjligt. Totalt kommer en miljon pensionärer att få förstärkt ekonomi, redan i höst.


Det här är en nödvändig reform för att stärka ekonomin för pensionärer med låga inkomster. Det handlar till exempel om lågavlönade kvinnor som slitit ett helt arbetsliv och ändå får alldeles för låg pension. Alla i Sverige har rätt till en ålderdom i ekonomisk trygghet. Det är särskilt viktigt när vi går mot tuffare tider ekonomiskt.


Tack för att ni hjälpte oss att genomföra pensionshöjningen!

En miljon pensionärer får mer pengar i plånboken

Högeroppositionen försökte stoppa pensionshöjningen. Men de lyckades inte!

I augusti höjs garantipensionerna med 1 000 kronor för dem som behöver det som mest, med utbetalning så fort som möjligt. Samtidigt höjs bostadstillägget med 100 kronor för ensamstående, och 50 kronor för den som är sammanboende. Totalt kommer en miljon pensionärer att få förstärkt ekonomi, redan i höst.

80 procent av de som berörs av höjningen är kvinnor, många av dem med bakgrund i vård och omsorg.

Det är en bra bit på vägen för att nå anständiga pensioner. Ett viktigt tillskott för de pensionärer som idag får lida hårt av prisökningarna till följd av Putins invasion av Ukraina.

Tack till alla som på olika sätt bidragit för att det här ska bli verklighet. Som har lyft situationen för alla de pensionärer som har så stort behov av höjda pensioner. Människor som slitit hela livet men ändå får låga pensioner.

Men arbetet för högre pensioner är inte över, mer finns att göra. Vi socialdemokrater fortsätter kampen för högre pensioner. Alla som arbetat i Sverige ska kunna leva på sin pension, det är en fråga om respekt.

 

Arbetet för högre pensioner fortsätter!

Att pensionerna ska höjas är vår paroll och vi är inte klara än. Vi socialdemokrater vill mer och ger aldrig upp. Du behövs i kampen för högre pensioner. Bli medlem och engagera dig i Socialdemokraterna redan idag!