Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Segregationen har gått så långt att vi nu har parallellsamhällen i Sverige. Vi lever i samma land, men i helt olika verkligheter. Barn växer upp utan att se sina föräldrar gå till jobbet och med föräldrar som inte kan svenska, i en tillvaro som ofta präglas av trångboddhet och fattigdom, och där man riskerar att bli beroende av klaner och kriminella nätverk. Våldet blir allt råare och kryper längre ner i åldrarna. Tonårskillar skjuter andra tonårskillar.

Så ska det inte vara i Sverige. Vi ska skärpa straffen och anställa fler poliser. Men det räcker inte. Segregationen måste brytas för att vi ska kunna stoppa nyrekryteringen till gängen.

Magdalena Andersson Järvaveckan 2022

Att bryta segregationen handlar om rättvisa!

Alla ska möta samma krav och lika möjligheter att arbeta, bidra och försörja sig själv. Alla barn som växer upp i Sverige ska ges lika möjligheter till bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och bostad ska bli fler. Samhället ska inte dra sig tillbaka. Sverige ska vara Sverige – i hela Sverige. Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre.

Fler gängkriminella ska gripas, åtalas och dömas

Nu sitter fler kriminella bakom lås och bom och vi har aldrig haft så många poliser som nu. Vi ska fortsätta skärpa straffen och rekrytera flera poliser. Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka gängen.

Vi föreslår:

  • Fler poliser och förebyggande avlyssning.
  • Förbud för personer i kriminella gäng att vistas i särskilt utsatta områden.
  • Det ska bli straffbart att utnyttja personer under 18 år i brottslig verksamhet.
  • Skapa ett nationellt program för avhoppare.

 

Samhället ska gripa in långt innan en ungdom tar upp ett vapen

I Sverige gäller svenska värderingar och lagar alla. Alla ska arbeta och göra sin plikt. Och om föräldrar inte kan hindra sina barn från att begå brott ska samhället kunna gripa in tidigt, snabbt och effektivt. För barnens och för allas vår trygghets skull.

Vi föreslår:

  • Socialtjänsten ska få större möjlighet att göra insatser för barn och deras vårdnadshavare – även utan samtycke från föräldrarna.
  • Fler fältassistenter närvarande på kvällar och helger. Polisen har pekat ut detta som en effektiv åtgärd mot gängen.
  • De som får färsörjningsstöd på grund av arbetslöshet måste delta i verksamhet på heltid.
  • Särskilda ungdomskriminalitetsnämnder ska inrättas. De består av personer från socialtjänst och polis som under ledning av en domare bestämmer en vård- och behandlingsplan för barn och unga i riskzon.

Engagera dig!

Du behövs i kampen för ökad trygghet i samhället. Bli medlem och engagera dig i Socialdemokraterna redan idag!