Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Politiska ämnesutbildningar

Partistyrelsen kansli tillhandahåller en rad studiematerial som ska inspirera och leda till spännande diskussioner om hur vi tillsammans kan vässa vår politik. Studiematerialen är underlag för ämnesutbildningar som Partidistrikten erbjuder.

Genom att få ökade kunskaper, nya idéer och chansen att resonera kring vår politik och våra värderingar, stärks vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder till en politikutveckling.

Ämnesutbildningarna riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid, men passar också för medlemmar med offentliga förtroendeuppdrag på alla nivåer.

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här

Uppdaterades senast: