Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Tak för andel nyanlända elever

Inför Socialdemokraternas kongress i april presenterar partistyrelsen nya skolförslag. Om alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet behöver vi också se till att alla skolor är bra skolor och att alla skolor tar ansvar för introduktion av nyanlända elever. I dag tar tio procent av samtliga skolor i Sverige emot hälften av alla nyanlända elever.

- Ofta är det de skolor som redan har en hög andel elever med utländsk bakgrund och föräldrar med kortare utbildningsbakgrund som tar emot flest nyanlända elever. Det här är orimligt och spär på segregationen i skolan som redan är svår. Men det går faktiskt att göra något åt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Inför kongressen föreslår partistyrelsen att fler skolor ska ta ansvar för introduktion av nyanlända elever, till exempel genom att införa ett tak för hur stor andel nyanlända som kan gå i en och samma skola. Forskning visar att det har stor påverkan på kunskapsresultaten.

- Alla skolor, precis som alla kommuner, behöver dela på ansvaret. Den svenska skolan ska vara en mötesplats där elever med olika bakgrund lär sig tillsammans och blir kompisar. Om fler skolor i en kommun tar emot nyanlända elever så får fler elever förutsättningar att snabbt lära sig svenska och förbättra sina studieresultat, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Goda studieresultat kommer av hårt arbete och en tro på att alla kan lyckas. Partistyrelsen har tidigare presenterat förslag om fler skoldagar och obligatorisk lovskola för elever som inte når målen. Läs om fler nyheter ur partistyrelsens förslag till riktlinjer här.

Partistyrelsens förslag till riktlinjer presenteras i sin helhet den 24 februari.

Uppdaterades senast: