Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt jobbfokus på kongressen

Partistyrelsen föreslår en skärpning av jobbpolitiken inför kongressen. Alla som kan jobba ska jobba. Särskilt fokus ska vara på att få ut fler utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. Dessutom föreslås också en skärpning av den enskildes ansvar för att göra sig anställningsbar.

Sedan regeringsskiftet 2014 är det 150 000 fler människor som går till jobbet varje dag. Dessutom är Sverige det land i EU som har högst sysselsättningsgrad och högst andel kvinnor som förvärvsarbetar.

Dock är det många utrikes födda kvinnor som av olika skäl inte tagit klivet ut på arbetsmarknaden, och detta vill partistyrelsen ändra på.

– Att ha en egen inkomst är grundläggande för att man ska kunna fatta självständiga beslut om hur man vill leva sitt liv. Det har varit en viktig fråga i kampen för jämställdhet i Sverige som gör att både män och kvinnor arbetar. Det är naturligtvis viktigt att det gäller även för nyanlända. Men det är också bra för ekonomin om alla som kan också arbetar, säger Magdalena Andersson.

Partistyrelsen föreslår också en skärpning gällande den enskildes ansvar att göra sig anställningsbar. Den som saknar arbete ska givetvis erbjudas bra stöd, men till syvende och sist måste den enskilde också göra sitt bästa för att bli anställningsbar.

Förslag från partistyrelsen

I en debattartikel i Aftonbladet i dag radar Stefan Löfven och Magdalena Andersson upp ett antal förslag som syftar till att öka chanserna för utrikes födda kvinnor att komma i arbete:

  • Utbildning är A och O. För att öka sysselsättningen för utrikes födda kvinnor kommer det att krävas fler utbildningsinsatser, mer språkundervisning, bättre och snabbare validering av tidigare yrkeserfarenheter och kompetens. Fler kvinnor behöver också läsa SFI. Vi är inte främmande för att öka kraven på de kvinnor som är hemma med äldre barn att läsa SFI och öka möjligheterna att studera under föräldraledigheten.
  • Det behövs också enklare vägar in på arbetsmarknaden, särskilt för dem med kort eller ingen utbildningsbakgrund som är lite äldre. Därför behöver bland annat extratjänsterna inom offentlig sektor bli fler. Det stärker både välfärden och fungerar som en ingång till arbetsmarknaden, inte minst för utrikes födda kvinnor. Det kan handla om att vara en extra vuxen i klassrummet, på rasten, vid lunchen som avlastar lärarna med arbetsuppgifter som behöver göras men inte alltid hinns med. Det kan vara fler anställda på äldreboenden som har den där extra tiden för samtal, för en promenad, sådant som ökar trivseln bland de äldre.
  • Föräldraförsäkringen ska inte bli en fälla som håller kvinnor borta från arbetsmarknaden. Därför ligger målet att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan kvinnor och män fast och därför ser vi över hur länge man kan få föräldrapenning när man kommer till Sverige.
  • Vi är övertygade om att barnomsorg är dubbelt bra – den hjälper kvinnor ut på arbetsmarknaden och ger barn större möjligheter att lära sig svenska, få kompisar och utvecklas i en lärande miljö. Därför har vi ett långsiktigt mål om allmän förskola från 2 års

Läs hela debattartikeln på aftonbladet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: