Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förslag till politiska riktlinjer

Partiet samlas till kongress i Göteborg den 8-12 april. Nya politiska riktlinjer ska antas och närmare 2000 motioner behandlas. Vi ska ge svar på de samhällsproblem som Sverige står inför. Tillsammans ska vi utveckla vår främsta styrka, den svenska modellen, för att skapa trygghet i en ny tid.

Vi har kommit en bit på väg. Svensk ekonomi är stark. Vi har vänt ekonomiska underskott till överskott. Fler bostäder byggs än på många decennier. Arbetslösheten, framför allt ungdomsarbetslösheten, har pressats tillbaka och resurserna till välfärden ökar, även om väldigt mycket återstår innan välfärden håller den kvalitet som människor har rätt att förvänta sig.

Men vi står samtidigt inför stora samhällsutmaningar. Det som oroar allra mest är att klyftorna fortsätter att växa mellan stad och land, mellan rik och fattig, mellan den som bott i Sverige i hela sitt liv och den som kommit hit nyligen. Och i dess spår växer otryggheten. Detta är de utmaningar som vi ska möta för att skapa trygghet i en ny tid.

Politiska riktlinjer

Förslaget till politiska riktlinjer pekar ut prioriteringar för politiken de kommande fyra åren. Vi betonar rätt och plikt, ordning och reda. Vi förstärker politiken framförallt inom fem områden:

  • Alla som kan jobba ska jobba. När utbildningsmöjligheterna ökar ska också kraven på den enskilde höjas.
  • Mer fokus på hela landet. Alla ska ha en trygg tillgång till välfärd och service.
  • Hårdare tag mot brottsligheten. Vi vägrar acceptera framväxten av ett rädslans Sverige.
  • Mer kunskap och studiero i skolan. Tidiga insatser, fler lärare och tydligare krav på varje elev att lära sig mer behövs.
  • En ansvarsfull flyktingpolitik. Alla länder i EU måste dela på ansvaret och samarbetet stärkas globalt.

Uppdaterades senast: