Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stefan Löfven avslutade kongressen

Partikongressen är slut för denna gång. Många viktiga beslut har fattats. I sitt avslutningstal påpekade Stefan Löfven återigen att det fruktansvärda som inträffade i Stockholm inte ska få styra våra liv. Demokrati, medmänsklighet och öppenhet ska fortsättningsvis prägla det svenska samhället.

- Ni vet ju att de beslut vi fattar här, de ska ju bli till framtiden för Sverige, till det demokratiska, starka, solidariska samhälle som vi vill se, som terroristerna aldrig kan förgöra, sa Stefan Löfven.

Trygghet i en ny tid skapas genom rejäla reformer. Kongressen har bland annat beslutat om 10 000 fler polisanställda, stopp för vinstjakt i välfärden, fortsatt ordning och reda i migrationspolitiken samt stora satsningar på infrastruktur.

Avslutningsvis ville Stefan Löfven skicka med ett viktigt budskap till kongressen – nämligen att ett valår står för dörren och att det inte råder några tveksamheter kring partiets målsättning.

- Nu är kongressen slut. Men det största arbetet börjar. Vi ska vinna val. Det ska vi ha fullkomligt klart för oss. Och vi ska vinna striden om vad Sverige ska vara, och vad Sverige kan bli. Vi kliver fram. Vi verkställer. Vi är redo, att skapa trygghet i en ny tid, säger Stefan Löfven.

Uppdaterades senast: