Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Lena Rådström Baastad sammanfattar en lyckad vårkampanj

I dagarna avslutades årets vårkampanj. Kampanjen fokuserade på medlemsvärvning och på samtal med medborgarna om trygghet, jobb och välfärd. En av de centrala personerna i kampanjarbetet var partisekreterare Lena Rådström Baastad, som poängterar att en lyckad kampanj bygger på lagarbete.

– I och med årets vårkampanj har vi visat vilken stark organisation vi har. Hela partiet har gjort ett fantastiskt jobb, och det vill jag verkligen tacka för, säger Lena Rådström Baastad.

Trygghet bygger vi tillsammans

Utöver samtal om trygghet handlade också årets kampanj om det som lägger grunden för mer trygghet: fler jobb och bättre välfärd. Och på den punkten har den socialdemokratiskt ledda regeringen levererat. Sedan de tillträdde har nästan 200 000 fler fått jobb, ekonomin blomstrar och det byggs fler bostäder än på decennier.

Men ändå känner alltför många människor oro inför framtiden.

– När våra barn inte får den extra hjälp de behöver i skolan, när personalen inte hinner med inom vården, eller när kriminella sprider rädsla i bostadsområden, då växer oron och framtidstron försvinner. Åtta år av borgerliga nedskärningar satte djupa spår i vår gemensamma välfärd och det är vi socialdemokrater nu i full färd med att rätta till.

Det mönster som träder fram i de samtal som hållits under kampanjen bekräftar att partiets kurs är den rätta. Medborgarna efterfrågar mer sammanhållning.

– Efter att ha talat med många människor stärks jag i att de satsningar vi gör på mer personal i skolan, vården och omsorgen är det rätta. Många efterfrågar också fler insatser mot brottslighet, och därför känns det bra att vi nu vill göra en satsning på 10 000 fler polisanställda fram till 2024 och fortsatta investeringar i välfärden, konstaterar Lena Rådström Baastad.

Avslut – eller början på något nytt?

Vårkampanjen är nu formellt avslutad, men Lena Rådström Baastad ser snarare det hela som ett startskott för ett viktigt och omfattande arbete som kommer att pågå ett bra tag framöver.

– Partiets uppgift är att hela tiden lyssna till väljarna, det är ingen funktion som vi slår av och på. Vi ska finnas där hela tiden.

Uppdaterades senast: