Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Uttalande om valet i Makedonien

Socialdemokraterna i Sverige välkomnar nyheten att President Ivanov äntligen givit mandatet att bilda regering till Zoran Zaev, Partiledare för vårt systerparti SDSM och ledare för den parlamentariska majoriteten i Makedonien.

Vi sänder våra varmaste gratulationer till SDSM och till Makedoniens nästa premiärminister Zoran Zaev med anledning av denna viktiga milstolpe för landet och dess framtid. Er outtröttliga kamp för demokratin och socialdemokratin är en stor inspiration för oss alla och ett tydligt bevis att förändring är möjlig. Detta är en seger för demokratin, både i landet och världen över.

Vi ser fram emot bildandet av den nya regeringen och dess viktiga arbetet av att bygga ett civilt, enigt och europeiskt Makedonien som återupprättar rättvisa och rättssäkerhet.

Vi svenska socialdemokrater står fortsatt bakom vårt systerparti SDSM och välkomnar en ny socialdemokratiskt ledd regering för alla medborgare i landet.

 

The Social Democratic Party of Sweden are greatly pleased of the news that the President Ivanov has finally given the mandate for government formation to Mr. Zoran Zaev, party leader of the Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) and leader of the parliamentary majority.

We extend our warmest congratulations to SDSM and the next Prime Minister Mr Zoran Zaev on this important milestone for the future of Macedonia. Your tireless efforts in standing up for democracy and social democracy is a true inspiration and beacon of light to everyone that change is possible.

This is a victory for democracy in the country and all over the world. We look forward to formation of the new government that will begin the work of building a civic, unitary, and European Macedonia which reinstates the principles of a just and legal state.

The Social Democrats of Sweden reiterates our continued strong support to SDSM and welcomes the new social democratic led government for all citizens of the country.

Uppdaterades senast: