Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Utbildningsplikt för nyanlända

Sveriges arbetsmarknad är mycket stark. Men till följd av det stora flyktingmottagandet 2015 ökar nu inskrivningarna vid Arbetsförmedlingen. En del av dem som nu ska in i etableringsuppdraget bedöms sakna tillräcklig utbildning för att kunna få ett jobb, och det är dessa personer som ska omfattas av den nya utbildningsplikten som i korthet innebär: delta i utbildning som för dig närmare arbetsmarknaden, annars kan din ersättning komma att dras in.

- Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

- Utbildning är en grundplåt för att kunna få ett arbete i Sverige. Nu ställer vi krav på individen att utbilda sig och vi anpassar den kommunala vuxenutbildningen för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända med kort utbildning att kunna utbilda sig snabbt, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Dock innebär inte utbildningsplikten att alla nyanlända ska sättas i skolbänken. De som bedöms ha tillräcklig utbildning eller yrkeserfarenhet ska så snabbt som möjligt komma i arbete.

Regeringen har hittills genomfört en rad åtgärder för snabbare etablering av nyanlända, däribland snabbspåren.

Fakta

  • Utbildningsplikten träder ikraft i samband med att ett nytt regelverk för nyanländas etablering införs den 1 januari 2018.
  • Med detta fullgör regeringen ytterligare en del av den migrationsöverenskommelse som slöts 2015 mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
  • Utbildningsplikten omfattar nyanlända som går in i etableringsprogrammet och målgruppen för detta utgörs av nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år.

Uppdaterades senast: