Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Andersson: större överskott och lägre arbetslöshet 2018

Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del, berättade finansministern när hon presenterade regeringens ekonomiska prognos på Harpsund.

Igår presenterade Magdalena Andersson regeringens nya prognos för den ekonomiska utvecklingen nästa år. Den prognosen är viktig då den lägger grunden för den kommande höstbudgeten. Enligt regeringen kommer svensk ekonomi att fortsätta växa starkt. Finansministern räknar med att arbetslösheten kommer att sjunka till 5,9 % nästa år. Det är den lägsta siffran på många år. Sysselsättningsgraden för åldersgruppen 20-64 år ligger fortsatt på den högsta nivån sen 1992 Samtidigt väntas tillväxten öka ännu mer i år, från 2,6 % till 3,1 %.

- Sverige befinner sig i ett nytt ekonomiskt läge. Vi har vänt stora underskott till överskott genom att ersätta ofinansierade skattesänkningar och nedskärningar med gemensamma investeringar. Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del. Fler ska jobba och tryggheten öka. Styrkan i de offentliga finanserna ska användas till att stärka samhällsbygget genom att anställa undersköterskor, barnskötare, lärare och poliser, berättade finansminister Magdalena Andersson.

Uppdaterades senast: