Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kvalificerat politiskt ledarskapsprogram

Socialdemokraterna anordnar nu en utbildning på högsta möjliga nivå, som en av flera insatser för att utveckla framtidens politiska ledare.

Om utbildningen

Vårt parti är inne i ett intensivt arbete med att utveckla både politik och organisation. Med tydliga kongressbeslut och ett offensivt regeringsarbete som grund så pågår förberedelserna inför ett fortsatt arbete i regeringsställning efter valet 2018.

Därför söker vi dig som är intresserad av att bidra till att förverkliga en socialdemokratisk politik i regeringsställning. Utbildningen är en krävande politisk hantverksutbildning som riktar sig till dig som vill vara med och ta ansvar för att förbättra Sverige.

Den berör områden som förvaltningskunskap, reformkonstruktion, ledarskap och opinionsbildning anpassade särskilt efter de konkreta situationer som politiskt förtroendevalda och anställda möter. Föreläsare och seminarieledare kommer att var erfarna ledare inom politiken.

När och hur?

  • Utbildningen kommer preliminärt att förläggas november 2017 till april 2018 under fyra helger samt två heldagar.
  • Mellan kurstillfällena kommer deltagarna ges textmaterial för inläsning samt få i uppdrag att skriva PM och andra texter.
  • Deltagande krävs vid samtliga tillfällen. Antal deltagare kommer att vara kring 20 och utbildningen är kostnadsfri för de som deltar.

Vem?

Vi söker dig som har tung ledarerfarenhet i eller utanför arbetarrörelsen och/eller längre erfarenhet av politiskt arbete som förtroendevald, ombudsman, politisk sekreterare/sakkunnig eller dylikt.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs att du har högskoleutbildning eller motsvarande relevanta kunskaper som du förvärvat på annat sätt.

Du måste självklart dela socialdemokratins värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och unikt individuellt bidrag.

Ansökan

Skicka din ansökan med brev och CV till ledarskapsprogram@socialdemokraterna.se senast 24 september. Till ansökan vill vi också att du bifogar en egenhändigt författad text kring en aktuell politisk fråga på 1-2 A4. Urvalsförfarande sker bland annat genom intervjuer och referenstagning.

Frågor om utbildningen besvaras per mejl av Christian Scharf, chef för partiledningens sekretariat: christian.scharf@socialdemokraterna.se

Vi vill vi tipsa om att vi utöver denna utbildning löpande lyser ut lediga tjänster inom partiet, om vår ordinarie studieverksamhet som ditt partidistrikt har information om samt Bommersviksakademin som riktar sig till ledare upp till 35 år.

Uppdaterades senast: